1 - 1 of 3 Articles

FUKUZAAN CO.,LTD.

FUKUZAAN CO.,LTD.

Fukuzaan Co., Ltd. is one of the leading international machine tools importer. All machines we select are world-class brands that are famous and reliable. Our selling machines base…

Okamoto (Thai) Co., Ltd.

Okamoto (Thai) Co., Ltd.

Okamoto Machine Tool works, Ltd. is manufacturer of Grinding Machines and Semiconductor Equipment Tools and having Overseas factory in Singapore and Thailand. For the Machine Tool…

OKAMOTO Precision Surface Grinding Machine, ACC-SA1 Series

เครื่องเจียระไนผิวความละเอียดสูง OKAMOTO ACC-SA1 Series ที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น

รุ่น ACC-SA1 Series มาพร้อมชุดควบคุมที่ออกแบบพัฒนาใหม่ให้ผู้ใช้ ได้ใช้งานได้ง่าย ตอบสนองการทำงานได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว รองรับงานที่มีจำนวนน้อย แต่ยังคงต้องการขนาดความเที่ยงตรงสูง

OKAMOTO UGM Series Universal Grinding Machine

OKAMOTO UGM360NC/UGM3100NC เพิ่มประสิทธิภาพการเจียระไน ความเที่ยงตรงสูงด้วยการจับงานเพียงครั้งเดียว

เครื่องเจียรกลม OKAMOTO UGM Series ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน สามารถเจียระไนผิวนอกทรงกระบอก, ผิวด้านใน และผิวด้านหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับความเที่ยงตรงสูงด้วย…

เครื่องเจียรกลม MAX-N-OD Series จาก OKAMOTO

MAX-N-OD Series มาพร้อมฟังก์ชันการตั้งค่า Grinding Parameters และ Dress Data แบบอัตโนมัติผ่านจอภาพกราฟฟิก ลดระยะเวลาการป้อนข้อมูล รองรับงานเจียรกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด φ200 หรือ φ300mm