1 - 1 of 19 Articles

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 27” วันที่ 21 ก.ค. 65 นี้ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 27” วันที่ 21 ก.ค. 65 นี้ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

"TDIA ROAD SHOW ครั้งที่ 27” วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นี้ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.อยุธยา ร่วมชมบูธแสดงสินค้า (Mini Exhibition) ของสมาชิกสมาคมฯ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

TDIA สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดสัมมนา

ฟรี!! TDIA จัดสัมมนา "หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก" วันที่ 23 มิ.ย. 65 นี้ ไบเทค บางนา

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี "หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก" จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ไบเทค บางนา

ผู้ประกอบการแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เทคโนโลยีดิจิทัล ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก ลดต้นทุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรรมแม่พิมพ์ไทย

ฟรี! DIPROM ร่วมกับ TDIA จัดกิจกรรม “พัฒนาผู้ประกอบการแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” สมัครด่วน รับเพียง 7 กิจการเท่านั้น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ สมาคมอุตสาหกรรรมแม่พิมพ์ไทย ชวนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาผู้ประกอบการแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เน้นเพิ่มศักยภาพการออกแบบ และลดต้นทุนการผลิตให้เห…

ฟรี! พบกับสัมมนา

ฟรี! TDIA จัดสัมมนา "การปรับสถานประกอบการจากผู้ผลิตด้านแม่พิมพ์ มาเป็นผู้พัฒนาหรือผลิตเครื่องมือแพทย์" ในงาน INTERMACH 2021 วันที่ 23 ก.ย. 64 นี้ ไบเทค

ผู้เข้าร่วมสัมมนานี้ จะได้ทราบถึงภาพรวมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์และสถานประกอบการ การเตรียมพร้อมและข้อควรคำนึงต่าง ๆ รวมถึงแนวทางและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

TDIA ชวนเข้าร่วม Webinar กลยุทธ์การลดเวลาในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในรูปแบบดิจิตอล วันที่ 23 เม.ย. 64 นี้

TDIA ชวนเข้าร่วม Webinar กลยุทธ์การลดเวลาในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในรูปแบบดิจิตอล วันที่ 23 เม.ย. 64 นี้

สมาคมอุตฯ แม่พิมพ์ไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ "กลยุทธ์การลดเวลาในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในรูปแบบดิจิตอล" กับ อ.วิเชียร ศรีสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญแม่พิมพ์ฉีด

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 26” วันที่ 21 ม.ค. 64 จ.ระยอง

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 26” วันที่ 21 ม.ค. 64 จ.ระยอง

"TDIA ROAD SHOW ครั้งที่ 26” ท่านจะได้พบกับบูธแสดงสินค้า และงานสัมมนา อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, การทำ Preventive maintenance แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ขอเชิญร่วมสัมมนา

ฟรี!! TDIA จัดสัมมนาเรื่อง "หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ และแม่พิมพ์สำหรับงานฉีดพลาสติก" วันที่ 29 ต.ค.63 นี้ จ.ปราจีนบุรี

หัวข้อสัมมนานี้บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งจะจัดขึ้นภายในงาน TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 25 ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

สัมมนาฟรี หัวข้อ

TDIA เชิญชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา”หลักการออกแบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปโลหะแผ่น” 29 ต.ค.63 นี้ จ.ปราจีนบุรี

หัวข้อสัมมนานี้บรรยายโดย รศ.ดร. วารุณี เปรมานนท์ ซึ่งจะจัดขึ้นภายในงาน TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 25 ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 25” วันที่ 29 ต.ค.นี้ จ.ปราจีนบุรี

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม “TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 25” วันที่ 29 ต.ค. 63 จ.ปราจีนบุรี

TDIA ROAD SHOW ครั้งที่ 25” ท่านจะได้พบกับบูธแสดงสินค้า และงานสัมมนา อาทิ การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

“การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคต”

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เชิญร่วมการสัมมนา “การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคต” วันที่ 4 เมษายน นี้ น. ณ ห้องเคสเบี้ยน ชั้น 1 โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน

“การผลิตแม่พิมพ์ปั้มเหล็ก High Tensile สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์”

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เชิญร่วมการสัมมนา “การผลิตแม่พิมพ์ปั้มเหล็ก High Tensile สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์” วันที่ 4 เมษายน นี้ น. ณ ห้องเคสเบี้ยน ชั้น 1 โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน

ทำอย่างไรเมื่ออุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยจะก้าวสู่ยุค 4.0?

เมื่อเทรนด์ของอุตสาหกรรมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป การมาถึงของเทคโนโลยีในยุค 4.0 เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมต้องตื่นตัว และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยจะต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อก้าวสู่ยุค 4.0?

สคช. ร่วม สมาคมแม่พิมพ์ จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เดินหน้าจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ เพื่อการรับรอง …

23 พ.ย. นี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินหน้าจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือเเพทย์

TDIA เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสัมมนา”หลักการออกแบบแม่พิมพ์ปั้มรูปโลหะแผ่น”

TDIA จัดสัมมนาเรื่อง”หลักการออกแบบแม่พิมพ์ปั้มรูปโลหะ” ภายในงาน METALEX 2018 ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ณ ไบเทค บางนา

6 กันยายน 2561 นี้ เชิญร่วมกิจกรรม TDIA ROAD SHOW 2018 ครั้งที่ 19 ฟรี !!

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) จัดกิจกรรม “TDIA ROAD SHOW 2018 ครั้งที่ 19” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 108.30-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 สถาบันไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบุรี

22 มิถุนายนนี้ ชวนเข้าร่วมสัมมนาปรับโฉมอุตฯ แม่พิมพ์เพื่อการผลิตในอนาคต ฟรี!

เชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา “ปรับโฉมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ รองรับระบบผลิตแห่งอนาคต” 22 มิ.ย. นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่ไบเทคบางนา

เสียงสะท้อนจากภาคการผลิต เอกชนชูนโยบายสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต ชดเชยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

ภาคเอกชนเห็นตรงกันในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทั้งการนำระบบอัตโนมัติ (Automation) และหุ่นยนต์ (Robot) มาใช้ จึงเป็นจังหวะที่ดีในการพิจารณานโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ

ฟังจากปาก!! ไทยซัมมิท และ แม่พิมพ์ไทย คิดยังไงกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

จากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 2561 เรามาดูกันว่าภาคการผลิตมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ฟังจากปาก ดร.ฉัตรแก้ว Managing Director ของ ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ (TSAI) และคุณวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA)