1 - 1 of 6 Articles

อาชีวศึกษาไทยสร้างชาติได้ ถ้ารัฐบาล ‘จริงใจ จริงจัง’

ความดิ้นรนหนีกับดัก จากประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ค่อนข้างสูงไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว จะเป็นไปได้หากในปี 2578 ไทยมีรายได้ต่อหัวสูงได้ถึง USD 15,000 จากปัจจุบันมีรายได้ต่อหัวประมาณ USD 6,900 (ปี 2560)

เมื่อคำว่า แรงงานสูงอายุ (ไม่เท่ากับ) ตัวเลข

สมัยนี้เป็นสมัยสังคมสูงอายุ และสังคมไทยกำลังรณรงค์แก้ปัญหาสังคมสูงอายุอย่างเอาจริงเอาจังจนเป็นวาระแห่งชาติ ประเด็นที่สำคัญประการหนึ่งคือ การจ้างงานผู้สูงอายุ

เชื่อมโยงและคงสิทธิประกันสังคม เพื่อคุ้มครองแรงงานทั้งอาเซียน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระดับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่สูงมาก โดยใน ปี 2560 ข้อมูลจากสหประชาชาติชี้ว่ามีประชากร อาเซียนที่เคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียน…

จับต้อง ‘ความเหลื่อมล้ำ’ สังคมไทย สู่การแก้ไขผ่านความร่วมมือ

ปี 2561 คนไทยที่รวยที่สุด 5% ของประเทศถือครองทรัพย์สินที่มีทั้งหมดในประเทศถึง 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% ก็แบ่งกันถือระหว่างคนไทยที่เหลืออีก 95% และแน่นอนว่าคนจำนวนหนึ่งไม่มีทรัพย์สินให้ถือครองเลย

TDRI ชี้ EEC ผลงานเด่นรัฐบาลประยุทธ์ (1) ควรสานต่อ

TDRI ยืนยันรัฐบาลใหม่ควรสานต่อโครงการ EEC หลังประเมินผลงานรัฐบาล ด้านการสร้างความมั่งคั่งของประเทศไทย ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นเศรษฐกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รี้ดฯ หนุนไทยแลนด์ 4.0 ปรับโฉม ME ใหม่ รับตลาดทุกมิติ

รี้ดฯ ปรับโฉม ME (Manufacturing Expo 2018) สู่โซลูชั่นแพล็ตฟอร์มเพื่อการผลิตครบวงจร รับกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0 ชู MExperience สร้างประสบการณ์ใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายนนี้ ณ ไบเทค บางนา