5 - 6 of 118 Articles

ระบบ Smart Maintenance ในยุค Industry 4.0

เมื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอุตสากรรมการผลิต มุ่งหน้าสู่อุตสากรรม 4.0 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตในยุคนี้จึงต้องมีการปรับตัวตาม เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการผลิต

การฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ ตอนที่ 3 (Multi-Component Injection Moulding) ขั้นตอนการผลิตของการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ

(ตอนที่ 3) พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติของพลาสติกที่โดดเด่น ทั้งเรื่องของความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้ดีและสามารถหลอมละลายนำกลับมาใช้งานได้ใหม่จึงมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน

การฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ ตอนที่ 2 (Multi-Component Injection Moulding) ลักษณะชิ้นงานที่ได้จากการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ

(ตอนที่ 2) พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติของพลาสติกที่โดดเด่น ทั้งเรื่องของความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้ดีและสามารถหลอมละลายนำกลับมาใช้งานได้ใหม่จึงมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน

อีกหนึ่งความเชื่อมั่นของบุคลากรไทย ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ASEAN

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ AMEICC และ AOTS ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร “Factory Maintenance Course-Electric Relay & Programing”

กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ ตอนที่ 1 (Multi-Component Injection Moulding Process)

พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติของพลาสติกที่โดดเด่น ทั้งเรื่องของความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้ดีและสามารถหลอมละลายนำกลับมาใช้งานได้ใหม่จึงมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน

TGI x INNOMAC START UP VISION & AI Technologies Accelerator Program เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ - 15 ม.ค. 62

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ TGI x INNOMAC START UP VISION & AI Technologies A…

22 พ.ย. นี้ ขอเชิญร่วมสัมมนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา "มาตรฐานอาชีพ System Integrator" ฟรี! สมัครด่วน จำนวนจำกัด

ส.อ.ท. ร่วม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ สถาบันไทย - เยอรมัน จัดสัมมนาการจัดทำมาตรฐาน System Integrator ครั้งแรกในประเทศไทย 22 พ.ย. นี้

ศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล TGI เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมช่างเทคนิคแม่พิมพ์ ระดับ T3

ศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล สถาบันไทย-เยอรมัน เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมช่างเทคนิคแม่พิมพ์ ระดับ T3 (Pre-Employment)สำหรับบุคลว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน

กระทรวงอุตฯ ร่วมกับ TGI เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม "กิจกรรมพัฒนา Startup ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ" สมัครด่วน 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 62 ฟรี!

TGI ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ “กิจกรรมพัฒนา Startup ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”

ก.อุตฯ ร่วม TGI จัดกิจกรรม Industrial Prototype สำหรับ System Integrator และ Automation Machine Builder

TGI ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัด “กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Industrial Prototype)” ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมฟรี

28 ก.ย. นี้ TGI เชิญร่วมงานสัมมนา "Industrial IOT for Productivity Improvement" ฟรี!!

สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา Industrial IOT for Productivity Improvement ภายใต้โครงการศูนย์การออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล ในวันที่ 28 กันยายน 2561

27 ก.ย. นี้ TGI เชิญร่วมงานสัมมนา "Digital Transformation and Tolerance Analysis with SOLIDWORK" ฟรี!!

สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา Digital Transformation and Tolerance Analysis with SOLIDWORK ภายใต้โครงการศูนย์การออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล ในวันที่ 27 กันยายน 2561

TGI จัดงาน iMould Die 2018 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการผลิตและแม่พิมพ์ยุค 4.0"

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมนี้ สถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute - TGI ) ศูนย์ชลบุรี ร่วมด้วยพันธมิตร จัดงาน iMould Die 2018 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถาบันฯ และเ…

6 กันยายน 2561 นี้ เชิญร่วมกิจกรรม TDIA ROAD SHOW 2018 ครั้งที่ 19 ฟรี !!

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) จัดกิจกรรม “TDIA ROAD SHOW 2018 ครั้งที่ 19” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 108.30-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 สถาบันไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบุรี