1 - 1 of 8 Articles

THAI SME-GP, Made in Thailand, เอสเอ็มอีไทย สินค้าไทย, จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, สสว.

สสว. จับมือ ส.อ.ท. เชื่อมระบบ THAI SME-GP และ MIT หนุนเอสเอ็มอีเข้าสู่ตลาดภาครัฐ-เอกชน

สสว. จับมือ ส.อ.ท. เชื่อมระบบ THAI SME-GP กับ Made in Thailand เพิ่มโอกาสเอสเอ็มอีเข้าถึงตลาดภาครัฐ-เอกชน กลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์เพิ่ม เช่น เหล็ก วัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปี 2565

สสว. อัดงบ 400 ล้าน จัดโครงการ BDS เอสเอ็มอีไทยรับเงินอุดหนุนพัฒนาธุรกิจ 50 – 80%

สสว. เร่งมาตรการช่วยเอสเอ็มอีปี 2565 เตรียมความพร้อมรับภาวะเปิดประเทศ อัดงบ 400 ล้าน ช่วยเงินอุดหนุน SME ไทยพัฒนาธุรกิจ 50 – 80% สูงสุดรายละ 200,000 บาท

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ sme, มาตรการ THAI SME-GP ฉบับปรับปรุงปี 2565, เอสเอ็มอี, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

THAI SME-GP ฉบับปรับปรุงปี'65 ลดอุปสรรค-เพิ่มโอกาส ให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นธรรมและทั่วถึง

สสว. ขับเคลื่อนมาตรการ THAI SME-GP ปี 2565 เน้นกระจายถึงรายย่อยมากขึ้น ล่าสุดมีเอสเอ็มอีขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 1.24 แสนราย

สถานการณ์ SME ไตรมาส 3/2564 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สถานการณ์ Thai SME 2564 ไตรมาส 3 ดีขึ้นต่อเนื่อง

สถานการณ์ SME ไตรมาส 3/2564 ดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจาก GDP SME ขยายตัว 0.2% หรือมีมูลค่ากว่า 1.3 พันล้าน ผลจากโครงการคนละครึ่งเฟส 3 และปัจจัยเสริมจากการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น

สสว. โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2564 สำเร็จ

สสว.โชว์ผลสำเร็จ!! ผู้ประกอบการแห่ขึ้นทะเบียนจัดซื้อจ้างภาครัฐ กว่า 1 แสนราย รวมมูลค่ากว่า 5 แสนล้าน

ผลสำเร็จผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน THAI SME-GP จัดซื้อจ้างภาครัฐ 100,000 ราย สินค้ายอดฮิต คือ เครื่องจักร-อุปกรณ์ก่อสร้าง และวัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาล และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์

Free Webinar, THAI SME-GP, Made in Thailand

สัมมนาออนไลน์ "THAI SME-GP และ Made in Thailand เพิ่มโอกาสเอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดใหญ่" โดย สสว. และ ส.อ.ท. วันที่ 21 มิ.ย. 64 นี้

ร่วมเจาะเคล็ดลับช่องทางสร้างรายได้ ในสภาวะวิกฤติโควิด-19 จาก การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) พร้อมสร้างแต้มต่อด้วย Made in Thailand ผ่าน ZOOM Webinar

สสว. ร่วมกับ อว. ขับเคลื่อนมาตรการ THAI SME-GP

สสว.จับมือ อว. ชวน ผปก.- คู่ค้ากว่า 30,000 ราย ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สสว. ร่วมกับ กระทรวง อว. สนับสนุน SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นำร่องชวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาจาก อว. และคู่ค้ากว่า 30,000 ราย ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP

สสว. ชวน 'เอสเอ็มอี' ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1.3 ล้านล้านบาท

สสว. ชวน 'เอสเอ็มอี' ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1.3 ล้านล้านบาท

สสว. ชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP เพื่อเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีผลบังคับใช้เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา