1 - 1 of 3 Articles

Free Webinar, THAI SME-GP, Made in Thailand

สัมมนาออนไลน์ "THAI SME-GP และ Made in Thailand เพิ่มโอกาสเอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดใหญ่" โดย สสว. และ ส.อ.ท. วันที่ 21 มิ.ย. 64 นี้

ร่วมเจาะเคล็ดลับช่องทางสร้างรายได้ ในสภาวะวิกฤติโควิด-19 จาก การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) พร้อมสร้างแต้มต่อด้วย Made in Thailand ผ่าน ZOOM Webinar

สสว. ร่วมกับ อว. ขับเคลื่อนมาตรการ THAI SME-GP

สสว.จับมือ อว. ชวน ผปก.- คู่ค้ากว่า 30,000 ราย ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สสว. ร่วมกับ กระทรวง อว. สนับสนุน SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นำร่องชวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาจาก อว. และคู่ค้ากว่า 30,000 ราย ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP

สสว. ชวน 'เอสเอ็มอี' ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1.3 ล้านล้านบาท

สสว. ชวน 'เอสเอ็มอี' ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1.3 ล้านล้านบาท

สสว. ชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP เพื่อเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีผลบังคับใช้เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา