1 - 1 of 1 Articles

THAILAND TECH SHOW 2020 ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563

สวทช. ผนึก 40 พันธมิตร จัดงาน “THAILAND TECH SHOW 2020” ออนไลน์เต็มรูปแบบ วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน พลาดไม่ได้ 2– 4 ธ.ค.นี้

THAILAND TECH SHOW 2020 ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน” ชมนวัตกรรมกว่า 290 ผลงานผ่านนิทรรศการออนไลน์ วันที่ 2– 4 ธ.ค. 63