1 - 1 of 6 Articles

สมอ. มอบใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล 3 หน่วยงาน เสริมแกร่งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ดันเศรษฐกิจไทย

สมอ. มอบใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล 3 หน่วยงาน เสริมแกร่งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ดันเศรษฐกิจไทย

สมอ. มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025 ให้ 3 หน่วยงาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นำร่อง 4 ผลิตภัณฑ์เป้าหมายศักยภาพสูง เสริมสร้างมาตรฐานสากล หนุนผู้ประกอบการไท…

สถาบันยานยนต์ เปิดโครงการ

สถาบันยานยนต์ เปิดโครงการ "แบตฯ ดี มีคืน" รับเงินคืน 10% ตามเงื่อนไขที่กำหนด วันนี้ - 29 ธ.ค. 66

สถาบันยานยนต์ ชวนร่วมโครงการ "แบตฯ ดี มีคืน" รับเงินคืน 10% สำหรับค่าทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต มอก. ตั้งแต่วันนี้ - 29 ธันวาคม 2566

สินค้า มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ติด QR Code คู่เครื่องหมาย มอก. TISI

ย้ำ! ผู้รับใบอนุญาต มอก. ต้องแสดง QR Code คู่เครื่องหมาย มอก. กม. บังคับใช้แล้ว ฝ่าฝืนปรับ 3 แสนบาท

สมอ. ย้ำเตือนผู้รับใบอนุญาต มอก. กว่า 10,000 ราย ต้องแสดง QR code รายละเอียดสินค้าคู่กับเครื่องหมาย มอก. ให้ประชาชนตรวจสอบได้

ขยายเวลาแสดง QR code คู่เครื่องหมาย มอก. เริ่มบังคับใช้วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ครม. เคาะแล้ว! ขยายเวลาแสดง QR code คู่เครื่องหมาย มอก. ออกไปอีก 180 วัน มีผลบังคับใช้ 20 ก.ค. 64

ขยายเวลาแสดง QR code คู่เครื่องหมาย มอก. จากเดิมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

บอร์ด สมอ. เห็นชอบ กำหนดให้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นสินค้ามาตรฐานบังคับ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี 2563 นี้

สมอ. ล้อมคอก “เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง” ต้องเป็นสินค้าควบคุม หลังไฟรั่ว ดูดคนตาย

บอร์ด สมอ. เห็นชอบร่างมาตรฐานเมื่อ 15 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา กำหนดให้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นสินค้ามาตรฐานบังคับ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้

สินค้า มอก. ต้องติด QR Code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐาน ตั้งแต่ 21 ม.ค. 64

สินค้า มอก. ต้องติด QR Code คู่กับ เครื่องหมายมาตรฐาน ตั้งแต่ 21 ม.ค. 64

สมอ. เร่งผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม ติด QR Code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐาน บนสินค้า มอก. จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564