1 - 1 of 4 Articles

คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ จาก บิทไว้ส์ กับแนวคิด Lean Management ตัวช่วยที่จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับโลก

ความเข้มข้นทางการแข่งขันในธุรกิจ เป็นสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้ และโจทย์ของเราคือ ผลิตให้เร็วที่สุด และต้นทุนที่ดีที่สุด การเลือกใช้เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องสำคัญในการลดขั้นตอน ลดการสูญเสีย และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

จาก Bitwise รับจ้างผลิต สู่ TASAKI หนึ่งในผู้นำเครื่องปรับอากาศสัญชาติไทย

พูดคุยกับ คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทยมานานกว่า 30 ปี

รู้จักกับ G2 of the Year 2019 คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ จาก บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เปิดตัวผู้ได้รับรางวัล M Award – G2 of the Year 2019 คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ “เมื่อโจทย์ของเรา คือ ผลิตให้เร็วที่สุด และต้นทุนที่ดีที่สุด การเลือกใช้เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์”

เปิดตัว 10 ผู้นำรุ่นใหม่ ทายาทธุรกิจแห่งปี เดินหน้าปั้นอุตสาหกรรมไทย โตแบบไร้ขีดจำกัด

สำนักข่าว เอ็ม รีพอร์ต ประกาศส่งเสริมการสร้างทายาทธุรกิจรุ่นใหม่สู่คุณภาพของความเป็นผู้รับไม้ต่อจากรุ่นผู้ก่อตั้ง เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย