1 - 1 of 5 Articles

MARA ผนึก Thai Subcon เปิด 2 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน อบรม 30 ชม. รับวุฒิบัตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ (จำกัดที่นั่ง)

MARA ผนึก Thai Subcon เปิด 2 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน อบรม 30 ชม. รับวุฒิบัตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ (จำกัดที่นั่ง)

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 2 หลักสูตรนี้กำหนดจัดในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 ณ สถาบัน MARA ชลบุรี สมาชิกไทยซับคอนเข้าอบรมฟรี จำกัดคอร์สละ 20 ที่นั่ง

“ไทยซับคอน” จับมือ “เอเอ็มอาร์ เอเซีย”เดินหน้าพัฒนาธุรกิจระบบจ่ายไฟเหนือหัว ในอุตสาหกรรมระบบราง

“ไทยซับคอน” จับมือ “เอเอ็มอาร์ เอเซีย” พัฒนาธุรกิจระบบจ่ายไฟเหนือหัว หนุนใช้ Local Contents ในอุตฯ ระบบราง

ไทยซับคอน ร่วม เอเอ็มอาร์ เอเซีย ลงนาม MOU พัฒนาธุรกิจระบบจ่ายไฟเหนือหัว (OCS) ในอุตสาหกรรมระบบราง พร้อมดัน Thai Team ช่วยพัฒนาระบบรางรถไฟฟ้าไทย

Thai Subcon ร่วม MARA ยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ ฝึกเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับแรงงาน EEC กว่า 5,000 คน

Thai Subcon ร่วม MARA ยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ ฝึกเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับแรงงาน EEC กว่า 5,000 คน

สมาคม Thai Subcon ส่งมอบหุ่นยนต์เชื่อมโลหะให้กับสถาบัน MARA ยกระดับการพัฒนาบุคลากร รองรับแรงงานในพื้นที่ EEC

ไทยซับคอน (Thai Subcon) ประกาศเดินหน้าพัฒนาสมาชิกผู้ผลิตชิ้นส่วนกว่า 400 โรงงาน เพิ่มโอกาสทางการค้าสู่อุตสาหกรรม S-Curve

ส.ไทยซับคอน ประกาศเดินหน้าพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนกว่า 400 โรงงาน เพิ่มโอกาสทางการค้าสู่อุตสาหกรรม S-Curve

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ โดยดึงทีมคนรุ่นใหม่เข้านั่งแท่นบริหาร พร้อมเผยแนวทางการดำเนินงานวาระปี 2563 - 2565

“เอเอ็มอาร์ เอเซีย” จับมือ “โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง” พัฒนาโครงการระบบตัวรถไฟฟ้าขนาดรอง พร้อมดัน Thai Team จาก ส.ไทยซับคอน

“เอเอ็มอาร์ เอเซีย” จับมือ “โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง” พัฒนาโครงการระบบตัวรถไฟฟ้าขนาดรอง พร้อมดัน Thai Team จาก ส.ไทยซับคอน

อุตสาหกรรมระบบรางไทย คืบหน้า ล่าสุด “เอเอ็มอาร์ เอเซีย” จับมือ “โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง” พัฒนาโครงการระบบตัวรถไฟฟ้าขนาดรอง พร้อมดัน Thai Team จาก สมาคมไทยซับคอน