1 - 1 of 6 Articles

จับคู่เจรจาธุรกิจ กับผู้ประกอบการญี่ปุ่นสำหรับ ธุรกิจอาหาร และ เครื่องจักรอัตโนมัติ

จับคู่เจรจาธุรกิจ กับผู้ประกอบการญี่ปุ่นสำหรับ ธุรกิจอาหาร และ เครื่องจักรอัตโนมัติ | ข่าวอุตสาหกรรม

ฟรี! บีโอไอ จัดกิจกรรม Thai-Japan Business Matching พบผู้ประกอบการ จ.มิเอะ 11 มกราคม 2567 นี้ ณ สถาบันอาหาร

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจอาหารไทย – ญี่ปุ่น บีโอไอ จับคู่ธุรกิจเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรผลิตอาหาร สถาบันอาหาร งานเจรจาธุรกิจ 2566

ฟรี! บีโอไอ จัดกิจกรรม Thai-Japan Business Matching พบผู้ประกอบการ จ.มิเอะ 11 ม.ค. 67 นี้ ณ สถาบันอาหาร

BOI เตรียมจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจไทย - ผู้ประกอบการจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น (Thai-Japan Business Matching) วันที่ 11 มกราคม 2567 ณ THAI Food Heritage Building สถาบันอาหาร

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไทย – ญี่ปุ่น บีโอไอ หอการค้าญี่ปุ่น งานเจรจาธุรกิจ 2566

บีโอไอ เตรียมจัด Thai-Japan Business Matching พบผู้ประกอบการ จ.วาคายามะ 18 ต.ค. 66 นี้ รร.โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

BOI เตรียมจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจไทย - ผู้ประกอบการจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น (Thai-Japan Business Matching) วันที่ 18 ตุลาคม 2566 โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไทย – ญี่ปุ่น บีโอไอ หอการค้าญี่ปุ่น หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ งาน 15th Japan-Thai Business Matching 2023

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เปิดรับสมัคร “Buyer” เข้าร่วมงาน “15th Japan-Thai Business Matching 2023” วันที่ 9 พ.ย. 66

หอการค้าญี่ปุ่น (JCC) ร่วมกับ JFC, JETRO และ BOI เตรียมจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น (15th Thai-Japan Business Matching 2023) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ รร.แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไทย – ญี่ปุ่น บีโอไอ หอการค้าญี่ปุ่น งานไบเทคบางนา 2565

บีโอไอ เตรียมจัด 14th Thai-Japan Business Matching รับช่วงการผลิต–จัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศ วันที่ 18 ก.พ. 65 ไบเทค

BOI ร่วมกับ JFC, JCC Bangkok และ JETRO Bangkok เตรียมจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น (14th Thai-Japan Business Matching) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ไบเทค บางนา