1 - 1 of 15 Articles

ถอดรหัส การสร้างนวัตกรรมในแบบฉบับ ‘พีทีที แอลเอ็นจี’

ถอดรหัสการสร้างนวัตกรรมในแบบฉบับ ‘พีทีที แอลเอ็นจี’

ถอดรหัสความสำเร็จการสร้างนวัตกรรมของ พีทีที แอลเอ็นจี ผู้เปลี่ยนสถานะก๊าซ LNG ให้เป็น “พลังงานความเย็น” ที่สามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ

นวัตกรรมของระบบนิเวศ สำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนองตลาด

ทำอย่างไร จึงจะเกิด Ecosystem Innovation ออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบสนองตลาด

เรียนรู้กระบวนการคิดและสร้าง Ecosystem Innovation เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองตลาด จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส ผู้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติปี 2564

 เกณฑ์ TQA 2565, เกณฑ์การประเมิน tqa, รางวัล TQA 2564, Thailand Quality Award, TQA 2021, เคาน์เตอร์เซอร์วิส

เคาน์เตอร์เซอร์วิส - 14 องค์กรไทย คว้ารางวัล Thailand Quality Award 2021 ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส’ คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติปี 2564 และอีก 13 องค์กรขึ้นรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น-รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

14 องค์กรไทยใน “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564” Thailand Quality Award 2021

ร่วมยินดีกับ 14 องค์กรไทยใน “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564” ทาง Facebook @TQALive วันพุธที่ 18 พ.ค. 65

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชวนร่วมติดตาม “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564” วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 – 21.00 น. ทาง Facebook @TQALive

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2565, รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, TQA 2021, Thailand Quality Award 2021, FTPI, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อบรม สัมมนา

กลับมาอีกครั้งกับงานสัมมนา “Thailand Quality Award 2021 Winner Conference - The Excellence of the Future Readiness” 19 – 20 พ.ค. และ 26 – 27 พ.ค. 65 นี้ **Physical & Virtual

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชวนร่วมงานสัมมนา “Thailand Quality Award 2021 Winner Conference - The Excellence of the Future Readiness” เก็บครบทุกประเด็นความรู้และสุดยอดวิธีปฏิบัติ โดย…

14 องค์กรไทย, รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2564, กระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, Thailand Quality Award, TQA 2021

14 องค์กรไทย ประกาศศักยภาพพร้อมก้าวสู่ความเป็นเลิศ บนเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2564

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดแถลงข่าวประกาศ 14 รายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Quality Award (TQA), อื่น ๆ ประจำปี 2564

thailand quality award (tqa) คือ, criteria, รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2565 - 2566 ปรับเกณฑ์ เพิ่ม 5 ประเด็นสำคัญ ตอกย้ำภารกิจยกระดับองค์กรไทยสู่ความเป็นเลิศ

สนง.รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกาศปรับเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2565 - 2566 เพิ่ม 5 ประเด็นสำคัญ สอดรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สนง.รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เชิญองค์กรร่วมสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565

สนง.รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เชิญองค์กรไทยร่วมสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2565 ยื่นใบรับรองคุณสมบัติ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 1 มี.ค. 65

โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TQA Training Program 2022 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TQA Training Program 2022 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เรียนรู้หลักการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานระดับสากลด้วย ‘โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TQA Training Program 2022’ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมมือ เอแบค พัฒนาการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา

สถาบันเพิ่มฯ ร่วม ABAC พัฒนา Higher Education Sandbox ยกระดับสมรรถนะความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ ABAC พัฒนา Higher Education Sandbox ยกระดับสมรรถนะความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ตามแนวทาง TQA

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สัมมนาออนไลน์ TQA 2020

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ร่วม องค์กรระดับ World-Class เผยแพร่ความรู้สู่ความเป็นเลิศใน Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

Thailand Quality Award 2020 Winner Conference: Journeys to the Pride of World-Class Excellence ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 เริ่มอย่างเป็นทางการแล้ว

TQA 2020 Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

ห้ามพลาด!! สุดยอดงานสัมมนาแห่งปี Thailand Quality Award 2020 Winner Conference ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom วันที่ 18-20 ส.ค. 64 นี้

เจาะลึกองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติ สู่เส้นทางความเป็นเลิศจาก 13 องค์กรชั้นนำ ในงานสัมมนาแห่งปี “Thailand Quality Award 2020 Winner Conference: Journeys to the Pride of World-Class Ex…

8 องค์กรไทย ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ ใน “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563” พร้อมจับมือนำพาประเทศมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2563, กระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, Thailand Quality Award

'ธ.ออมสิน' โดดเด่น ร่วม 8 องค์กร ขึ้นรับรางวัล Thailand Quality Award 2020 ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

‘ธนาคารออมสิน’ คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติปี 2563 และอีก 8 องค์กรขึ้นรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น-รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ร่วมแสดงความยินดีกับผลลัพธ์แห่งความสำเร็จของ 8 องค์กรไทยในการถ่ายทอดสด “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563”

ร่วมยินดีกับ 8 องค์กรไทยใน “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563” ทาง Facebook @TQALive วันศุกร์ที่ 19 มี.ค.64

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชวนร่วมติดตาม “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563” วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 – 20.30 น. ทาง Facebook @TQALive