1 - 1 of 9 Articles

thailand quality award (tqa) คือ, criteria, รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2565 - 2566 ปรับเกณฑ์ เพิ่ม 5 ประเด็นสำคัญ ตอกย้ำภารกิจยกระดับองค์กรไทยสู่ความเป็นเลิศ

สนง.รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกาศปรับเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2565 - 2566 เพิ่ม 5 ประเด็นสำคัญ สอดรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สนง.รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เชิญองค์กรร่วมสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565

สนง.รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เชิญองค์กรไทยร่วมสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2565 ยื่นใบรับรองคุณสมบัติ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 1 มี.ค. 65

โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TQA Training Program 2022 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TQA Training Program 2022 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เรียนรู้หลักการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานระดับสากลด้วย ‘โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TQA Training Program 2022’ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมมือ เอแบค พัฒนาการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา

สถาบันเพิ่มฯ ร่วม ABAC พัฒนา Higher Education Sandbox ยกระดับสมรรถนะความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ ABAC พัฒนา Higher Education Sandbox ยกระดับสมรรถนะความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ตามแนวทาง TQA

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สัมมนาออนไลน์ TQA 2020

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ร่วม องค์กรระดับ World-Class เผยแพร่ความรู้สู่ความเป็นเลิศใน Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

Thailand Quality Award 2020 Winner Conference: Journeys to the Pride of World-Class Excellence ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 เริ่มอย่างเป็นทางการแล้ว

TQA 2020 Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

ห้ามพลาด!! สุดยอดงานสัมมนาแห่งปี Thailand Quality Award 2020 Winner Conference ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom วันที่ 18-20 ส.ค. 64 นี้

เจาะลึกองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติ สู่เส้นทางความเป็นเลิศจาก 13 องค์กรชั้นนำ ในงานสัมมนาแห่งปี “Thailand Quality Award 2020 Winner Conference: Journeys to the Pride of World-Class Ex…

8 องค์กรไทย ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ ใน “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563” พร้อมจับมือนำพาประเทศมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2563, กระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, Thailand Quality Award

'ธ.ออมสิน' โดดเด่น ร่วม 8 องค์กร ขึ้นรับรางวัล Thailand Quality Award 2020 ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

‘ธนาคารออมสิน’ คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติปี 2563 และอีก 8 องค์กรขึ้นรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น-รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ร่วมแสดงความยินดีกับผลลัพธ์แห่งความสำเร็จของ 8 องค์กรไทยในการถ่ายทอดสด “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563”

ร่วมยินดีกับ 8 องค์กรไทยใน “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563” ทาง Facebook @TQALive วันศุกร์ที่ 19 มี.ค.64

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชวนร่วมติดตาม “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563” วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 – 20.30 น. ทาง Facebook @TQALive