1 - 1 of 5 Articles

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนพฤษภาคม (Thailand Automotive Sales in May 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน พ.ค. 64,735 คัน เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ในเดือนพฤษภาคม 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 64,735 คัน เพิ่มขึ้น 15.71% จากเดือนเดียวกันปีก่อน

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนเมษายน (Thailand Automotive Sales in April 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน เม.ย. 63,427 คัน ลดฮวบ 27% จากเดือนก่อนหน้า

ในเดือนเมษายน 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 63,427 คัน ลดลง 27.30% จากเดือนก่อน เหตุผู้ซื้อกังวลน้ำมันแพง-หนี้ครัวเรือนสูง

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนมีนาคม (Thailand Automotive Sales in March 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน มี.ค. ทำยอดได้ 8.7 หมื่นคัน เพิ่มขึ้น 17% จากเดือนก่อนหน้า

ในเดือนมีนาคม 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 87,245 คัน เพิ่มขึ้น 17.12% จากเดือนก่อน อานิสงส์มอเตอร์โชว์

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนกุมภาพันธ์ (Thailand Automotive Sales in February 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน ก.พ. 74,489 คัน เพิ่มขึ้น 26% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 74,489 คัน เพิ่มขึ้น 26.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนมกราคม (Thailand Automotive Sales in January 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน ม.ค. 69,455 คัน ลดลง 19% จากเดือนก่อน

ในเดือนมกราคม 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 69,455 คัน ลดลง 19.37% จากเดือนก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว