1 - 1 of 1 Articles

Zollr pilot ซอฟต์แวร์วัดค่าเครื่องจักรกล และ TMS Tool Management Solutions

เชื่อมต่อเครื่องจักรกลและเครื่องมือ ในงานแมชชีนนิ่ง ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วย ZOLLER Solutions

ZOLLER ผู้นำด้านเครื่องมือวัดจากเยอรมนี ได้พัฒนาซอฟต์แวร์วัดค่าเครื่องจักรกล “»pilot«” และซอฟต์แวร์บริการจัดการเครื่องมือ “TMS Tool Management Solutions” ที่จะเชื่อมต่อเครื่องจักรก…