1 - 2 of 36 Articles

อบรมหลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า” กับสถาบันยานยนต์ 26-27 ก.ย.นี้ ห้ามพลาด!

รถยนต์ไฟฟ้าที่จะตอบโจทย์ตลาด ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งสภาวะการแข่งขัน การปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับพัฒนาสู่ยานยนต์สีเขียว สถาบันยานยนต์จึงจัดหลัก…

สภาอุตสาหกรรมฯ ผลักดันหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ หวังเป็นกำลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I. Elite) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรร…

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมแกร่ง SME ด้านโลจิสติกส์”

กสอ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานประกอบการที่เป็นต้นแบบด้านโลจิสติกส์ จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด 40 กิจการ

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรม “Driving Productivity through Human Centered Development”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร Driving Productivity through Human Centered Development การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม …

สถาบันยานยนต์เปิดหลักสูตรอบรมเรื่อง “การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ (APQP)” ในวันที่ 27 มิ.ย. นี้ ที่สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์เปิดหลักสูตรส่งท้ายเดือนมิถุนายน จัดอบรมเรื่อง “การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ (APQP)” ในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ ณ ห้องอบรม สถาบันยานยนต์ กรุงเทพฯ

ชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Team building for High productivity and Quality” หรือ การสร้างทีมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทำงาน 11-12 มิ. ย. นี้ ที่ สถาบันยานยนต์

เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน สถาบันยานยนต์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การสร้างทีมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทำงาน” (Team building for High productivity and Quality) ในวันที่ 1…

กลยุทธ์การ PR และ Communication ในยุคดิจิทัล

กลยุทธ์การทำงานด้าน PR และ Communication ในยุคดิจิทัล ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติติ์ จาก ดร.นิวัต วงศ์พรหมปรีดา และคณะ

Digital Marketing สำคัญอย่างไร?

เจาะลึกแนวทางการทำ Digital Marketing ไปกับ ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน ซีอีโอ บริษัท เดอะ แพลทฟอร์ม จำกัด

อุตสาหกรรมไทยอยู่อย่างไรให้รอด ในยุค “Disruptive Technology”

แนวคิดจากคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง “อุตสาหกรรมไทยอยู่อย่างไรให้รอดในยุค Disruptive Technology”

ภาคอุตสาหกรรมคึกคัก ร่วมฝึกอบรม “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0"

M Report จัดเต็มทุกองค์ความรู้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

24 มกรานี้ พบกับ ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับ ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน CEO บริษัท เดอะ แพลทฟอร์ม จำกัด กับการอบรมแบบเข้มข้น ฝึกทดสอบแบบเข้าใจ เทรนด์นำเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล”

คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 1

24 มกรานี้ พบกับ คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับ คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับการวิเคราะห์กลไกประชาสัมพันธ์ของภาคอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน และรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาส

24 มกรานี้ พบกับ ดร. นิวัต วงศ์พรหมปรีดา ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับ ดร. นิวัต วงศ์พรหมปรีดา กรรมการบริหาร สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และคณะ กับการอบรมแบบเข้มข้น ฝึกทดสอบแบบเข้าใจ เทรนด์นำเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการ…

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0”

24 ม.ค.นี้ อบรมหลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0" รุ่นที่ 1 (รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนฟรี!!! ภายใน 15 ธ.ค.)

สำนักข่าวออนไลน์ เอ็ม รีพอร์ต เชิญชวนผู้บริหารรุ่นใหม่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน ด่วน!! ภายในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ ได้รับของที่ระลึก

สวทช. ชวนเข้าฟังสัมมนา “การบริหารจัดการการผลิตยุคใหม่”

ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเชิญทางนี้! สวทช.เชิญชวนท่านเข้ารับฟังสัมมนา “การบริหารจัดการการผลิตยุคใหม่” ฟรี! โดยงานนี้จะมีด้วยกัน 3 จังหวัด 3 ช่วงเวลา หากท่านใดไม่สะดวกวันใดสามารถ…

สัมมนา CMB on tour in Huahin 11–12 ก.ค. นี้

สถาบันไทย-เยอรมันขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงเทคโนยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Condition Based Maintenance: CBM) วันที่ 11 และ 12 กรกฎาคม ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แ…

คุยกับคุณจิระพันธ์ อุลปาทร ถึงแนวคิดและเบื้องหลังความตั้งใจในการจัดโครงการฝึกอบรมพิเศษ “มาตรวิทยามิติ”

คุณจิระพันธ์ อุลปาทร เปิดเผย “ไม่มีอุตสาหกรรมไหนที่ไม่ต้องใช้การวัดเลย เรื่องมาตรวิทยามิติเรียกได้ว่าไม่ใช่ความต้องการแต่คือความจำเป็นในทุกอุตสาหกรรม”

สถาบันมาตรวิทยา TGI มิตูโตโยและสุมิพลร่วมพัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยามิติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมพิเศษ “มาตรวิทยามิติ”

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสู่อุตสาหกรรม 4.0 Series 1 แล้ววันนี้

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสู่อุตสาหกรรม 4.0 Series 1 ภายในวันที่ 1 – 30 มิถุนายน ณ โรงแรม ดิเอมมอรัลล์ รัชดาภิเษก

20-21 มิถุนายนนี้ ขอเชิญเข้าร่วม CMB on tour in ChiangMai

สถาบันไทย-เยอรมันขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงเทคโนยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Condition Based Maintenance: CBM) วันที่ 20 และ 21 มิถุนายน ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ว…