1 - 1 of 1 Articles

ทำไมต้องเป็น UNIVERSAL ROBOTS เท่านั้น

ทำไมต้องเป็น UNIVERSAL ROBOT เท่านั้น

เชื่อว่าหลายคนต้องเคยผ่านตา UR โรบอทที่จะนำมาพูดถึงในคลิปนี้ และอาจจะเคยสงสัยว่า ทำไม UR จึงได้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คลิปนี้มีคำตอบครับ