1 - 1 of 2 Articles

052-Startup-Business-Clearbanc-VC

Clearbanc ทุนทางเลือก สำหรับสตาร์ตอัพ

Clearbanc หนึ่งในผู้ให้บริการ capital-as-a-service แหล่งเงินทุนทางเลือกแก่สตาร์ตอัพที่อยากได้ทุน แต่ไม่อยากเสียหุ้นในบริษัท โดยกระบวนการอนุมัติเงินทุนใช้เวลาแค่ 20 นาที เร็วกว่าการ…

PD AeroSpace ระดมทุนเตรียมตะลุยอวกาศ

PD AeroSpace ประกาศยอดเงินระดมทุนสำหรับเที่ยวบินอวกาศจาก 5 บริษัท โดยเงินส่วนนี้จะถูกใช้ในการพัฒนายานอวกาศไร้นักบินที่สามารถบินถึงชั้นบรรยากาศความสูงจากพื้น 100 กิโลเมตร