1 - 1 of 1 Articles

แอพพลิแคด รับงาน Virtual Boutique แห่งแรกของโลก

ฝีมือคนไทย แอพพลิแคด รับจัดงาน Grand Seiko Virtual Boutique แห่งแรกของโลก

​แอพพลิแคด ปลื้ม Grand Seiko แบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ความไว้วางใจเลือกให้เป็นผู้สร้างประสบการณ์ใหม่ของการ Shopping ด้วย Grand Seiko Virtual Boutique แห่งแรกของโลก