1 - 1 of 4 Articles

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Online Training การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 17-18 พ.ย.64 นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม "การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0" เพื่อผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรให้ทันกับยุค 4.0​ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564 นี้ ผ่าน Zoom

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0

Online Training การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 14-15 ก.ค.64 นี้

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อได้รับความรู้ และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรให้ทันกับยุค 4.0​

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0

เปิดรับสมัครเข้าอบรม “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 17-18 มี.ค.64 นี้

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อได้รับความรู้ และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรให้ทันกับยุค 4.0​

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0

ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” 18-19 พ.ย. 63 นี้ จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อได้รับความรู้ และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรให้ทันกับยุค 4.0​