1 - 2 of 23 Articles

สัมมนาออนไลน์ฟรี สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ISID ออกแบบแม่พิมพ์ โดยใช้ CAD CAE ลดต้นทุน

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “ออกแบบการพิมพ์โดยใช้ CAD/CAE ช่วยลดต้นทุนได้อย่างไร” โดย TDIA ร่วม ISID วันที่ 30 ก.ย. 64 นี้

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี หัวข้อ “ออกแบบการพิมพ์โดยใช้ CAD/CAE ช่วยลดต้นทุนได้อย่างไร !!” จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ร่วมกับ บริษัท ISID วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นี้

สัมมนาออนไลน์ DITP Overseas สัมมนาส่งออกไทย

DITP ชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ เปิดโอกาสตลาดใหม่ สร้างความมั่นใจตลาดเดิม 17-19 ส.ค. 64 นี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ DITP Overseas นำผู้รู้ กูรูที่เชี่ยวชาญการค้า นำเสนอเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆ ให้ผู้ประกอบการ ผ่าน Zoom Webinar

อบรมฟรี ออนไลน์ การประกันคุณคุณภาพ งานหล่อโลหะ

อบรมฟรี ออนไลน์ “การจัดการกับปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการหล่อโลหะ” โดย ZEISS วันที่ 25 ส.ค. 64 นี้

อบรมฟรี ออนไลน์ หัวข้อ การจัดการกับปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการหล่อโลหะ จัดโดย ZEISS เครื่องมือวัดระดับโลก วันที่ 25 ส.ค. 564 เวลา 15:00-16:00 น. คลิกรับสิทธิ์ในบทความ

สัมมนาออนไลน์ฟรี สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ISID การปั๊มขึ้นรูปโลหะแบบแผ่น

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ความท้าท้ายของอุตสาหกรรมการปั๊มขึ้นรูปโลหะแบบแผ่นในปัจจุบัน” โดย TDIA และ ISID พบกัน 20 ส.ค. 64 นี้

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี หัวข้อ “ความท้าท้ายของอุตสาหกรรมการปั๊มขึ้นรูปโลหะแบบแผ่นในปัจจุบัน” จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ร่วมกับ บริษัท ISID วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 นี้

สถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ PDPA Executive Practices Sharing

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วม Virtual Seminar “PDPA Executive Practices Sharing" วันที่ 10 ส.ค. 64 นี้

รู้ทัน PDPA มาร่วมรับฟังกลยุทธ์ในการยกระดับมาตรฐานการจัดการ ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ จากเหล่ากูรูและองค์กรชั้นนำ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นี้

ไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ ป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี

อบรมฟรี ออนไลน์ 10 ส.ค.64 นี้ กรมโรงงานฯ จัดหัวข้อ “ป้องกันภัยพิบัติจากสารเคมี-เสริมความพร้อมระงับเหตุ”

กรมโรงงานฯ ชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานทั่วประเทศที่มีการเก็บ-ใช้สารเคมีในโรงงาน เข้าร่วมฝึกอบรม “การป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี และเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ”

บีโอไอ โซล ลงทุนเกาหลีใต้ สัมมนาออนไลน์

ฟรี! Webinar สร้างเครือข่ายธุรกิจ “THAI-KOREA BIZ NETWORKING: EV & Charging Station for Public Transportation in the Smart Cities” โดย บีโอไอ โซล 10 ส.ค. 64 นี้

บีโอไอ โซล ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ รับฟังมาตรการส่งเสริมการลงทุน เปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างไทย-เกาหลีใต้ ในกลุ่ม EV & Charging Station, กลุ่มพัฒนาเมือง และ Smart Cities

อบรมฟรี ออนไลน์ อุตสาหกรรม 4.0

อบรมฟรี ออนไลน์ "i4.0 Unlock the Future: ปลดล็อคอุตสาหกรรมไทยด้วยดัชนี 4.0" วันที่ 10 ส.ค. 64 นี้

สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ร่วมเจาะลึกดัชนีชี้วัดความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีความสำคัญอย่างไรกับกลุ่ม SI ไทย ไปกับผู้นำอุตสาหกรรมระดับประเทศ ***ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

TQA 2020 Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

ห้ามพลาด!! สุดยอดงานสัมมนาแห่งปี Thailand Quality Award 2020 Winner Conference ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom วันที่ 18-20 ส.ค. 64 นี้

เจาะลึกองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติ สู่เส้นทางความเป็นเลิศจาก 13 องค์กรชั้นนำ ในงานสัมมนาแห่งปี “Thailand Quality Award 2020 Winner Conference: Journeys to the Pride of World-Class Ex…

อบรม BOI ฟรี 2564 ลงทุนเวียดนาม

บีโอไอ ขอเชิญร่วมสัมมนา “ลงทุนในเวียดนามอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ”

BOI Webinar ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ลงทุนในเวียดนามอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ” วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ผ่าน Zoom

บีโอไอ จัด Webinar

บีโอไอ จัด Webinar "รู้ให้ครบเครื่อง รู้เรื่องบีโอไอ (ใครว่ายาก)" วันที่ 22 ก.ค. 64 นี้

BOI Webinar ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "รู้ให้ครบเครื่อง รู้เรื่องบีโอไอ (ใครว่ายาก)" วันพฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 นี้ ผ่าน Zoom

ฟรี! TGI ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย

ฟรี! TGI สัมมนาออนไลน์ Reveres Engineering ต่อการออกแบบเครื่องจักรกล 29 มิ.ย. 64 นี้

สัมมนาออนไลน์ฟรี กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย "Reveres Engineering" ต่อการออกแบบเครื่องจักรกล โดยสถาบันไทย-เยอรมัน ***สมัครด่วน จำนวนจำกัด

ฟรี! TGI เตรียมจัด CBM Day Seminar Online 2021 ผ่าน ZOOM วันที่ 8-9 ก.ค. 64 นี้ ด่วน จำนวนจำกัด

ฟรี! TGI เตรียมจัด CBM Day Seminar Online 2021 ผ่าน ZOOM วันที่ 8-9 ก.ค. 64 นี้ ด่วน จำนวนจำกัด

สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเครื่องจักร ครั้งที่ 14 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 8-9 กรกฎาคมนี้

ขอเชิญเข้าร่วม Webinar: MES สู่ IIOT Platform เพื่อคาดการณ์และแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ด้วย AI วันที่ 11 มิ.ย. 64 นี้

ฟรี! TGI จัด Webinar หัวข้อ MES สู่ IIoT Platform เพื่อคาดการณ์และแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ด้วย AI วันที่ 11 มิ.ย. 64 นี้

สัมมนาออนไลน์ MES สู่ IIoT Platform เพื่อคาดการณ์และแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ด้วย AI จัดวันที่ 11 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 - 12.30 น. สมัครด่วน ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาออนไลน์ฟรี กลยุทธ์และเทคนิคด้านความสะอาดที่จะช่วยขจัดปัญหาการปนเปื้อนของชิ้นงานจนไปถึงกระบวนการผลิต โดย Carl Zeiss วันที่ 20 พ.ค. นี้

ฟรี สัมมนาออนไลน์ 1 ชม. รับใบประกาศฯ “กลยุทธ์-เทคนิค ขจัดการปนเปื้อนของชิ้นงาน (Technical Cleanliness Analysis)” จาก ZEISS วันที่ 20 พ.ค. 64 นี้

คาร์ล ไซส์ส ชวนร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นี้ เวลา 15:00-16:00 น. จัดบรรยายและถาม-ตอบเป็นภาษาไทย

ฟรี! บีโอไอ จัด Webinar หัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC Model” วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63 นี้

ฟรี! บีโอไอ จัด Webinar หัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC Model” วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63 นี้

BOI Zoom Webinar หัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC Model” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.15 น. สัมมนาเป็นภาษาไทย เข้าร่วมฟรี

บีโอไอรุกชวนผู้ประกอบการช่วยพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม หวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

บีโอไอรุกชวนผู้ประกอบการช่วยพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม หวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

บีโอไอ เชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนาออนไลน์ “พลังขับเคลื่อน SMART Human Resource Development” เผยเคล็ดลับความสำเร็จในการยกระดับบุคลากร

บีโอไอ จัดเสวนา “Support Measures for Economic Recovery” 5 ส.ค.นี้

บีโอไอ จัดเสวนา “Support Measures for Economic Recovery” 5 ส.ค.นี้

งานเสวนาออนไลน์ “Support Measures for Economic Recovery” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน มาตรการด้านการเงินและการคลัง เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในระยะฟื้นตัว (ไม่มีค่าใช…

รี้ด เทรดเด็กซ์ ฉลองวันงานแสดงสินค้าโลก เปิดตัวแม่ทัพใหม่ สร้าง Hybrid Exhibition เร่งหนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

รี้ด เทรดเด็กซ์ ร่วมฉลองวันงานแสดงสินค้าโลก 2020 โดย UFI และ 41 องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมชูความสำคัญของงานแสดงสินค้า ที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมเปิดตัว “วราภรณ์ ธรรมจรีย์” ซีอีโอคนใหม่