1 - 1 of 2 Articles

ดร.สมชาย หาญหิรัญ รมช. กระทรวงอุตฯ ร่วมเสวนา World Economic Forum on ASEAN 2018

ดร.สมชาย หาญหิรัญ รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม ขึ้นเสวนา ในหัวข้อ “Preparing Factory Asia's Next Frontier” ในงาน World Economic Forum on ASEAN ณ กรุงฮานอย เวียดนาม ในวันที่ 13 ก.ย. 61

อนาคต "เงินดิจิทัล" มุมมองจาก "ดาวอส"

“บิตคอยน์” เงินดิจิทัล สำหรับอนาคตจะรุ่งหรือจะร่วง ด้วยมูลค่าที่ไม่แน่นอน ไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดและง่ายต่อการโจรกรรม คงจะต้องเริ่มตั้งคำถามกันแล้วว่าในอนาคต เราจะมองเงินในรูปแบบดิจิทัลอย่างไร