1 - 1 of 3 Articles

ประตูผ้าใบม้วน ไฮสปีด “ROLLASKA-I” เปิด-ปิดอัตโนมัติ ประหยัดพลังงาน จาก World Kogyo

ประตูผ้าใบม้วน ไฮสปีด “ROLLASKA-I” เปิด-ปิดอัตโนมัติ ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก World Kogyo

ประตูผ้าใบม้วน ไฮสปีด ”ROLLASKA-I” เปิด-ปิดอัตโนมัติ รับประกันปิดสนิท ประหยัดพลังงาน จึงเป็น High speed sheet shutter ที่ดีที่สุด สำหรับโรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานผลิตอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง

World Kogyo กับเรื่องที่ต้องจับตามองในปี 2020!

WORLD KOGYO (THAILAND) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายประตูผ้าใบม้วน เปิด-ปิด อัตโนมัติ ความเร็วสูง ร่วมลงนามสัญญาก่อสร้างโรงงาน พร้อมเผยผลิตภัณฑ์ใหม่มุ่งส่งเสริมศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อโครงสร้างโรงงาน มีผลต่อปัจจัยการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

โครงสร้าง และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลต่อประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในบางอุตสาหกรรม WORLD KOGYO จึงนำทีมไปให้คำปรึกษา พร้อมแนะนำความรู้ ณ MODERNMANUFACTURING FORUM SONGKHLA