1 - 1 of 4 Articles

YUDO นำเสอน Tina AM โซลูชันขั้นสูงสุดสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

YUDO นำเสนอ Tina AM โซลูชัน Hot Runner System ขั้นสูงสุดสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

Yudo Tina AM คือ Hot Runner System สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ที่จะส่งมอบประสิทธิภาพ คุณภาพ และความสะดวกในการบำรุงรักษาที่ไม่มีใครเทียบได้

Yudo Single Stage Hot Runner System ประกอบ-ติดตั้ง-เคลื่อนย้ายง่าย ลดเวลา 50%

Yudo Single Stage Hot Runner System ประกอบ-ติดตั้ง-เคลื่อนย้ายง่าย ลดเวลา 50%

Yudo Single Stage Hot Runner System ประกอบ-ติดตั้ง-เคลื่อนย้ายง่าย ลดเวลา 50% สำหรับการฉีดขวดพลาสติก PET ในปริมาณน้อยแต่หลากหลายแบบ

YUDO แนะนำโซลูชันการผลิตขวด PET ด้วยการฉีดแบบขั้นตอนเดียว (Single stage system)

YUDO แนะนำโซลูชันผลิตขวด PET ด้วย Hot Runner แบบ Single stage system

การผลิตขวดพลาสติก PET ในปริมาณน้อยแต่หลากหลายแบบ ทำให้กระบวนการผลิตซับซ้อนและใช้เวลานาน ซึ่งโซลูชัน Single stage system สำหรับ Hot runner จาก Yudo เป็นนวัตกรรมที่พร้อมสำหรับการเปลี…