1 - 1 of 6 Articles

สัมมนาฟรี ธุรกิจอากาศยาน สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

THAI SUBCON จัดสัมมนาฟรี “Aerospace Industry in Thailand: Introduction to AS/EN 9100/ 9120 Standard” วันที่ 5 ส.ค. 65 นี้ *รับ 50 ท่าน*

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดสัมมนาฟรี หัวข้อ “Aerospace Industry in Thailand: Introduction to Aerospace Standard (AS/EN 9100/ 9120)” วันที่ 5 ส.ค. 65 รร. มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

สัมมนาออนไลน์ฟรี พื้นฐานการสร้างชิ้นส่วนอากาศยาน สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย, บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด, ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

TAI ร่วม THAI SUBCON จัดสัมมนาฟรี "พื้นฐานการสร้างชิ้นส่วนอากาศยานของผู้ประกอบการไทย" วันที่ 20 ม.ค. 65 นี้

TAI ร่วม THAI SUBCON จัดสัมมนาฟรี หัวข้อ "พื้นฐานการสร้างชิ้นส่วนอากาศยานของผู้ประกอบการไทย" วันที่ 20 มกราคม 2565 ผ่าน Zoom Meeting

สถาบันยานยนต์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน” สมัครด่วน วันนี้ - 10 มี.ค.นี้

โอกาสทองของผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับความรู้ด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ทั้งการเตรียมความพร้อมด้านข้อกำหนดและขั้นต…

ชวนฟัง "โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน" 8 ส.ค.นี้ ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท

สถาบันยานยนต์จัดสัมมนา หวังเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอากาศยาน ในวันพุธที่ 8 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ณ ห้องซากุระ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท

เปิดโอกาสสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน สถาบันยานยนต์ชวนผู้ประกอบการเข้าโครงการ

สถาบันยานยนต์ดำเนินงานโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน เพื่อสร้าง SME Transformer โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 3 ตัวภายใต้โครงการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย 2/3 ของกิจกรรม)

Honeywell เผย กลยุทธ์การสร้างการเติบโตในประเทศไทย

ฮันนี่เวลล์ขอเชิญชวนผู้มีความสนใจเข้าร่วมการรับฟังในหัวข้อ "กลยุทธ์การสร้างการเติบโตในประเทศไทยของฮันนี่เวลล์และการเปลี่ยนผ่านสู่โลกแห่งการเชื่อมต่อ" 13 มีนาฯ นี้