1 - 1 of 9 Articles

อบรมและศึกษาดูงาน โรงงานผลิตรถยนต์ TOYOTA โตโยต้า บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสภาอุตสาหกรรม ICTI

ส.อ.ท. จัดกิจกรรมอบรม-ศึกษาดูงาน โรงผลิตรถยนต์ TOYOTA บ้านโพธิ์ วันที่ 27 และ 28 มิ.ย. 66 นี้

สภาอุตสาหกรรมฯ ชวนอบรมและศึกษาดูงาน "Quick win Smart Factory implement and benefits for industry 4.0" วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2566 ***ด่วน รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น!

สถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ หลักสูตรอบรม 2565 อุตสาหกรรมการผลิต โตโยต้า ไคเซน

หลักสูตรอบรม 2565 สถาบันเพิ่มฯ "Toyota Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential" รุ่น 3 วันที่ 20-23 ธ.ค. 65 ณ โตโยต้า สำโรง สมุทรปราการ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมออนไลน์ “Toyota Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential รุ่น 3 วันที่ 20-23 ธ.ค. 65 นี้ ณ โตโยต้า สำโรง จ.สมุทรปราการ

สัมมนาออนไลน์ฟรี

สัมมนาออนไลน์ฟรี "Productivity Improvement ด้วยการใช้ Kanban ในระบบการผลิตแบบ Toyota Production System (TPS)" 8 พ.ย. 65 นี้

กลับมาอีกครั้งกับงานสัมมนาฟรี "Productivity Improvement ด้วยการใช้ Kanban ในระบบการผลิตแบบ Toyota Production System (TPS)" โดย สภาอุตสาหกรรมฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นี้ ผ่าน Zoom Online

กิจกรรม Open House เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ TOYOTA ฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มาตรฐานการผลิตระดับโลก โดย ICTI

Open House เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ TOYOTA ฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มาตรฐานระดับโลก โดย ICTI วันที่ 28 ก.ย. 65 นี้

สภาอุตสาหกรรมฯ จัดกิจกรรม "Open House เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ TOYOTA ฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มาตรฐานการผลิตระดับโลก" วันที่ 28 กันยายน 2565 นี้ ณ บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

“สถาบันยานยนต์” เปิดอบรม “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า” (TPS CONCEPT) 24 มิ.ย.63 นี้

หลักสูตรเรียนรู้การจัดการและระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS CONCEPT) ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์จัดฝึกอบรม “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า” (TPS CONCEPT) 25 มี.ค.นี้

หลักสูตรเรียนรู้การจัดการและระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS CONCEPT) ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ รับสมัครภายในวันที่ 19 มีนาคมนี้

สถาบันยานยนต์จัดฝึกอบรม “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า” (TPS CONCEPT) 22 ม.ค.นี้

หลักสูตรเรียนรู้การจัดการและระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ รับสมัครภายในวันที่ 15 มกราคมนี้

เปิดอบรมหลักสูตร “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า” (TPS CONCEPT) 25 ก.ย.นี้ ณ สถาบันยานยนต์

หลักสูตรเรียนรู้การจัดการและระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ รับสมัครภายในวันที่ 18 ก.ย.นี้

สถาบันยานยนต์ติวเข้ม ผู้ผลิตชิ้นส่วน

สถาบันยานยนต์รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วม “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี สมัครได้เลยวันนี้ ฟรี!ไม่เสียค่าใช้จ่าย