1 - 1 of 1 Articles

C.C.S. Group ผู้ผลิตชิ้นส่วน Aerospace คาด โต 100% ได้ภายใน 5 ปี

เพราะเรื่องของเครื่องบินไม่ใช่เรื่องเล็ก... พูดคุยกับ Mr. Ketan Pole ผู้บริหารระดับสูง ของ C.C.S. Group ถึงการเติบโตของผู้ผลิตชิ้นส่วนให้แก่ภาคอากาศยาน พร้อมเผย ในอีก 5 ปีข้างหน้าผ…