1 - 1 of 3 Articles

ศูนย์กระจายสินค้า ‘อาลีบาบา’ อีคอมเมิร์ซไทยรับมืออย่างไร

ความท้าทายของธุรกิจ e-Commerce ไทย ภายหลังเปิดรับอาลีบาบา นอกจากผู้ประกอบการไทยจะต้องแข่งขันกันเอง ยังจะต้องแข่งขันกับต่างชาติที่เข้ามาลงทุน การปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญหากต้องการก้า…

002-SME-E-Commerce-China

อยากเจาะตลาดอีคอมเมิร์ซจีน SMEs ไทยต้องรู้อะไรบ้าง ?

การซื้อขายออนไลน์ หรือ e-Commerce ได้กลายเป็นช่องทางช็อปปิ้งที่แสนธรรมดาของชาวจีนไปแล้ว ดังนั้นหาก SME ไทยได้ทราบถึงกลยุทธ์ในการเจาะตลาดออนไลน์จีน ว่าชาวจีนจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดบ…

ตีตลาด Cross-Border e-Commerce ในแดนมังกรต้องรู้อะไร

นักช็อปชาวจีนสนใจประเด็น “ของแท้” (Genuine Product Guarantee) อยู่เหนือปัจจัยด้านราคา อีกเรื่องคือระยะเวลาขนส่งในการซื้อออนไลน์จากต่างประเทศ และมักจะตัดสินใจจากการรีวิวจากผู้ใช้งาน…