1 - 1 of 2 Articles

ไทย-อียู FTA: ความหวังที่สดใสท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก (ตอนจบ)

ความหวังในการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ที่หยุดชะงักไปกว่า 6 ปี แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย และการเจรจาความตกลง FTA ไทย-อียู มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเจรจาอยู่หลายประการ

ไทย-อียู FTA: ความหวังที่สดใสท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก (ตอนที่ 1)

การรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ที่หยุดชะงักไปกว่า 6 ปี ดูจะมีความหวังมากขึ้นมา เมื่ออียูได้ส่งสัญญาณขานรับการจัดตั้งรัฐบาลของไทย อาจมีความหมายต่อ…