1 - 1 of 6 Articles

China, Supply Chain, Trade War, Manufacturing

เพราะเหตุใด “การย้ายฐานการผลิตออกจากจีน” จึงเป็นเรื่องยาก?

การย้ายการผลิตออกจากจีนถูกหยิบยกมาพูดถึงอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2022 พบว่าการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพราะเหตุใด หาคำตอบในบทความนี้

7 แนวทางลดความเสี่ยงของซัพพลายเชน

7 แนวทางลดความเสี่ยงของ Supply Chain

ความเปราะบางของซัพพลายเชนในปัจจุบันอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะการขาดแคลนสินค้าจำเป็นได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตเองก็สามารถบริหารจัดการซัพพลายเชนเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้เช่นกัน ติดตามในบทความนี้

ญี่ปุ่นกำหนด ‘11 สินค้าสำคัญ’ ที่ต้องรักษาเสถียรภาพและส่วนแบ่งตลาด

ญี่ปุ่นกำหนด ‘11 สินค้าสำคัญ’ ที่ต้องรักษาเสถียรภาพและส่วนแบ่งตลาด

ญี่ปุ่นกำหนด 11 สินค้าสำคัญพร้อมทุ่มเงิน 9,995 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สนับสนุนการผลิตและเสริมสร้างความมั่นคงของซัพพลายเชน เพื่อรักษาเสถียรภาพและส่วนแบ่งตลาด

การจัดการโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง, ประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง, การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีองค์ประกอบอะไรบ้าง, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สู่ยุคใหม่ด้วย Logistics and Supply Chain ที่ทันสมัย

กรอบแนวคิดและวิธีปฏิบัติของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบใหม่ได้ทลายกรอบความคิดเดิมที่มองแบบแยกส่วน สู่มุมมองใหม่ที่เปิดกว้างมากขึ้น ช่วยให้การจัดการมีมาตรฐานสากล

8 แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคต (8 Industry’s Mega Trend)

8 แนวโน้มหลักที่จะมาปรับโฉมการดำเนินธุรกิจ ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ครอบคลุมด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม กติกาโลก ระเบียบการค้า และการเมื…

WEF แนะ 5 ข้อ ฟื้น ‘อุตสาหกรรมการผลิต’ ให้เร็ว หลังโควิด

World Economic Forum ร่วม Kearney สถาบันที่ปรึกษาทางการเงิน รวบรวมความเห็นจากผู้บริหารระดับ C-Level กว่า 400 ราย จัดทำสมุดปกขาว แนะนำผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต และซัพพลายเชน ถ…