1 - 1 of 4 Articles

สมอ. คุมเข้มสินค้า 43 รายการ เร่งออกมาตรฐานควบคุมภายในปีนี้

สมอ. คุมเข้มสินค้า 43 รายการ เร่งออกมาตรฐานควบคุมภายในปีนี้

เตรียม 43 รายการ ประกาศเป็นสินค้าควบคุม ทั้งไฟฟ้า ยานยนต์ เคมี วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ภายในปี 2564

สมอ. เห็นชอบหน้ากากอนามัย-ถุงมือทางการแพทย์ เป็นสินค้าควบคุม ต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สมอ. เห็นชอบหน้ากากอนามัย-ถุงมือทางการแพทย์ เป็นสินค้าควบคุม

บอร์ด สมอ. เข้มรับโควิด เห็นชอบหน้ากากอนามัย-ถุงมือสำหรับใช้ทางการแพทย์ เป็นสินค้าควบคุมต้องได้มาตรฐาน

สมอ. เร่งประกาศ

สมอ. เร่งประกาศ "ยางหล่อดอกซ้ำ" เป็นสินค้าควบคุม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

สมอ. เร่งประกาศให้ยางหล่อดอกซ้ำเป็นสินค้าควบคุม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อดอกยาง จะต้องขออนุญาตการทำ ฝ่าฝืนโทษหนัก

สมอ. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้นำเข้ากว่า 1,000 ฉบับ ฐานไม่แจ้งข้อมูลสินค้า

สมอ. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้นำเข้ากว่า 1,000 ฉบับ ฐานไม่แจ้งข้อมูลการนำเข้า

สินค้าที่ผู้ประกอบการนำเข้า และถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและวัสดุก่อสร้าง เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก และอื่น ๆ