1 - 1 of 2 Articles

ZW3D ซอฟต์แวร์ CAD/CAM สร้างโมเดล 3D แบบบูรณาการ มี Kernel ที่เร็วที่สุด

ZW3D ซอฟต์แวร์ CAD/CAM สร้างโมเดล 3D แบบบูรณาการ มี Kernel ที่เร็วที่สุด

ZW3D ซอฟต์แวร์ CAD/CAM สร้างโมเดล 3D แบบบูรณาการ มี Kernel ที่เร็วที่สุด สามารถ Milling NC code ของ Siemens, Heidenhain, และเพิ่มการทำงานเครื่อง 5 แกน Head A on C ได้

ZWCAD 2020 ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น

ZWCAD โปรแกรมเขียนแบบ CAD ลิขสิทธิ์ ที่มีผู้ใช้งานกว่า 90 ประเทศ และมากกว่า 900,000 คนทั่วโลก ได้เปิดตัว ZWCAD 2020 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน