1 - 1 of 3 Articles

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 3

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 3

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 3 (3rd EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest …

มาตรการ EV 3.5  เริ่มใช้ 2 ม.ค. 2567 ให้เงินอุดหนุนสูงสุด 1 แสนบาท/คัน

มาตรการ EV 3.5 เริ่มใช้ 2 ม.ค. 2567 ให้เงินอุดหนุนสูงสุด 1 แสนบาท/คัน

ครม. ไฟเขียวมาตรการ EV 3.5 เริ่มใช้ 2 ม.ค. 2567 ให้เงินอุดหนุนสูงสุด 1 แสนบาท/คัน บีโอไอผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน แจงมาตรการยานยนต์ 22 ธ.ค.นี้

“รมว.พิมพ์ภัทรา” เร่งเครื่อง หลังถกประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้านัดแรก

บอร์ดยานยนต์ไฟฟ้า เร่งเครื่องดันเป้าส่งเสริมลงทุน EV กว่า 359,000 คันต่อปี

กระทรวงอุตฯ เร่งเครื่องหลังประชุมบอร์ดอีวีนัดแรก ดันส่งเสริมการลงทุน 359,000 คันต่อปี พร้อมแนวทางการส่งเสริมแบบ EV Conversion, System Integrator และ Battery