1 - 1 of 3 Articles

Hitachi High-Tech เผย 5 เรื่องใหญ่ ที่คนโลหะการต้องตามให้ทัน

สมุดปกขาวที่จัดทำโดย Hitachi High-Tech เผย 5 เรื่องสำคัญของอุตสาหกรรมโลหะการ ที่จะต้องหมุนตามให้ทันกับเทคโนโลยีแห่งโลกยุคใหม่ ทั้ง Industry 4.0, IoT, หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, ปัญญ…

Hitachi High-Tech เปิดตัว “Vulcan+” เครื่องวัด LIBS แบบพกพา

“Vulcan+” เครื่องมือวัดแบบพกพา Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) โมเดลใหม่ Optimum+ เพื่อการวิเคราะห์อลูมิเนียมอัลลอยโดยเฉพาะ ด้วยสเปกโทรมิเตอร์ประสิทธิภาพสูง