1 - 1 of 1 Articles

ขอเชิญชวนเข้าสมัครเป็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562