1 - 1 of 6 Articles

เอ.ไอ.เทคโนโลยี เปิดโรงงาน สายการผลิต 4.0 การบูรณาการระบบอัตโนมัติ

เปิดโรงงาน A.I. Technology รับคณะทำงาน BOI ชมสายการผลิต 4.0 - การบูรณาการระบบอัตโนมัติ

เอ.ไอ.เทคโนโลยี เปิดโรงงาน ต้อนรับคณะทำงานจากบีโอไอ เยี่ยมชมสายการผลิต 4.0 และการทำงานด้านบูรณาการระบบอัตโนมัติ

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, Electronics, System Integrator, SI System Developer คือ

สถาบันไฟฟ้าฯ เปิดอบรม System Developer หลักสูตร "Smart Product" ปีงบประมาณ 2565

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เปิดอบรม System Developer โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2565 เริ่มอบรมเดือน ก.พ. - มิ.ย. 65 นี้

สุมิพล ปั้น Ecosystem ด้าน Factory Automation เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

เปิดบทใหม่ของ คุณทองพล อุลปาทร บริษัท สุมิพล ลงลุยตลาด Factory Automation จริงจัง ตกผลึก 4 เสาหลักขับเคลื่อน Ecosystem ของ Factory Automation เปิดตัวบริษัทในเครือสุมิพล คอร์ปอชั่น …

สุมิพล พร้อมเปิดตัวโซลูชันตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างทรงพลัง ในงาน Metalex 2019 วันที่ 20-23 พ.ย. 2562 ณ ไบเทคบางนา ฮอลล์ 103 บูธ BS29

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวโซลูชั่นที่ตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพของไลน์ผลิตเพื่อการแข่งขันที่เข้มข้น โดยการผสมผสานเทคโนโลยีจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ในงาน Metalex 2019 วันที่…

System Integrator (SI) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในญี่ปุ่น ร่วมก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่

ธุรกิจ System Integrator (SI) กว่า 140 ราย ประสานความร่วมมือก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อตอบรับปัญหาการขาดแคลน SI ในสภาวะที่ความต้องการหุ่นยนต์พุ่งสูง