1 - 1 of 2 Articles

กสอ. เร่งดัน SMEs 1,400 ราย หวังเจาะตลาดธุรกิจออนไลน์ไทย-ญี่ปุ่น เชื่อมโยงสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดัน SMEs ไทยในโครงการ Digital Value ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการ 1,400 ราย เล็งเชื่อมโยงไปยัง J-GoodTech

“สมคิด”โชว์วิชั่นนักลงทุนญี่ปุ่น เร่งโครงสร้างพื้นฐานทุกโครงการ มั่นใจ 4 แฟกเตอร์ไทยได้ปรับอันดับโลกขึ้น

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ “Symposium on Thailand 4.0 towards Connected Industries”ว่า