1 - 1 of 12 Articles

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนธันวาคม (ธ.ค. 65) (Thailand Automotive Sales in December 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 รวมทั้งปี 8.49 แสนคัน เพิ่มขึ้น 11.89%

ยอดขายรถยนต์ 2565 รวมทั้งปี 8.49 แสนคัน เพิ่มขึ้น 11.89% จากปีก่อนหน้า โดยเดือนธันวาคมทำตัวเลขยอดขายได้อยู่ที่ 82,799 คัน ลดลง 9.02%

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนพฤศจิกายน (Thailand Automotive Sales in November 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน พ.ย. 6.8 หมื่นคัน ลดลง 4.79% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 68,284 คัน ลดลง 4.79% (YoY) เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนตุลาคม (Thailand Automotive Sales in October 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน ต.ค. 64,618 คัน ภาพรวม 10 เดือน บวก 17.09%

ในเดือนตุลาคม 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 64,618 คัน เพิ่มขึ้น 0.24% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลง 12.86% จากยอดที่พุ่งสูงในเดือนก่อนหน้า

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนกันยายน (Thailand Automotive Sales in September 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน ก.ย. รวม 7.4 หมื่นคัน เพิ่มขึ้น 8% จากเดือนก่อนหน้า

ในเดือนกันยายน 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 74,150 คัน เพิ่มขึ้น 15.64% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และ 8.71% จากเดือนก่อนหน้า

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนสิงหาคม (Thailand Automotive Sales in August 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน ส.ค. รวม 68,208 คัน สูงสุดรอบ 5 เดือน

ในเดือนสิงหาคม 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 68,208 คัน เพิ่มขึ้น 61.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และ 6.52% จากเดือนก่อนหน้า

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนกรกฎาคม (Thailand Automotive Sales in July 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน ก.ค. ทำยอดได้ 6.4 หมื่นคัน เพิ่มขึ้น 22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ในเดือนกรกฎาคม 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 64,033 คัน เพิ่มขึ้น 22.10% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนมิถุนายน (Thailand Automotive Sales in June 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน มิ.ย. 67,952 คัน เพิ่มขึ้นเกือบ 5% หลังคลายล็อกดาวน์

ในเดือนมิถุนายน 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 67,952 คัน เพิ่มขึ้นเกือบ 5% จากเดือนก่อนหน้า

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนพฤษภาคม (Thailand Automotive Sales in May 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน พ.ค. 64,735 คัน เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ในเดือนพฤษภาคม 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 64,735 คัน เพิ่มขึ้น 15.71% จากเดือนเดียวกันปีก่อน

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนเมษายน (Thailand Automotive Sales in April 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน เม.ย. 63,427 คัน ลดฮวบ 27% จากเดือนก่อนหน้า

ในเดือนเมษายน 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 63,427 คัน ลดลง 27.30% จากเดือนก่อน เหตุผู้ซื้อกังวลน้ำมันแพง-หนี้ครัวเรือนสูง

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนมีนาคม (Thailand Automotive Sales in March 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน มี.ค. ทำยอดได้ 8.7 หมื่นคัน เพิ่มขึ้น 17% จากเดือนก่อนหน้า

ในเดือนมีนาคม 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 87,245 คัน เพิ่มขึ้น 17.12% จากเดือนก่อน อานิสงส์มอเตอร์โชว์

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนกุมภาพันธ์ (Thailand Automotive Sales in February 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน ก.พ. 74,489 คัน เพิ่มขึ้น 26% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 74,489 คัน เพิ่มขึ้น 26.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือนมกราคม (Thailand Automotive Sales in January 2022)

ยอดขายรถยนต์ 2565 เดือน ม.ค. 69,455 คัน ลดลง 19% จากเดือนก่อน

ในเดือนมกราคม 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 69,455 คัน ลดลง 19.37% จากเดือนก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว