1 - 2 of 32 Articles

สอศ.สานต่อโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวะปีที่ 2

สอศ. สานต่อโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวะปีที่ 2

สอศ.เดินหน้ายกระดับครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูผู้ช่วย สาขาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต ปีที่ 2

ขับเคลื่อนและปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation: DX)  Digital Transformation

สถาบันเพิ่มผลผลิตฯ จัดฝึกอบรม Smart DX for the Future Challenges วันที่ 29 มี.ค. -18 ธ.ค. 67 จ.กรุงเทพ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดฝึกอบรมหลักสูตร Smart DX for the Future Challenges: ขับเคลื่อนและปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation: DX) ในวันที่ 29 มีนาคม -18 ธันวาคม 256…

บริการให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

สถาบันยานยนต์เปิดบริการให้คำปรึกษา "การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร"

สถาบันยานยนต์ เปิดรับสมัคร 5 บริษัท สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ต้องการใช้บริการให้คำปรึกษา "การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร" ฟรี! ค่าธรรมเนียมบริกา…

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรม 10 หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า ปี 2567 สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้

รวม 10 หลักสูตรอบรมรถยนต์ไฟฟ้า 2567 สถาบันยานยนต์ สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้

สถาบันยานยนต์ ชวนเข้าร่วมฝึกอบรม 10 หลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้า ประจำปี 2567 สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

TGI TRUST โปรโมชั่นสุดปังปี 2567 สถาบันไทย-เยอรมัน ยกระดับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

TGI TRUST ลด 50% โปรโมชั่นสุดปังปี 2567 ยกระดับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ช่วยผู้ประกอบการ จัด Promotion ลด 50% หลักสูตรฝึกอบรมปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2567

สถาบันไทยเยอรมัน TGI MIND เปิดอบรม 12 หลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะช่าง ปรับประกอบเครื่องจักรกล

TGI เปิดอบรม 12 หลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะช่าง ปรับประกอบเครื่องจักรกล ปี 2024

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) เปิดอบรม 12 หลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะช่าง ปรับประกอบเครื่องจักรกล ในปี 2024 ***ผู้สนใจรีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

การจัดการการผลิตยุค 5.0 และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ Supply Chain Senior Manager, การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 5.0

เปิดอบรมโครงการ “การจัดการการผลิตยุค 5.0 และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ” ระยะเวลา 1 เดือน ณ ประเทศจีน ***สมัครภายใน 30 ส.ค. 66

โครงการ “การจัดการการผลิตยุค 5.0 และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ Supply Chain Senior Manager” ร่วมศึกษาดูงานในสถานที่จริงโดยวิทยากรจากสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจชั้นนำในจีน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

สอศ. เร่งยกระดับครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 จัดโครงการฝึกอบรม - เยี่ยมชมโรงงาน

สอศ. เร่งยกระดับครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูผู้ช่วย สาขาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต

สถาบันไทยเยอรมัน TGI MIND เปิดอบรม 12 หลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะช่าง ปรับประกอบเครื่องจักรกล

TGI เปิดอบรม 12 หลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะช่าง ปรับประกอบเครื่องจักรกล

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) เปิดอบรม 12 หลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะช่าง ปรับประกอบเครื่องจักรกล ***ผู้สนใจรีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

SIMTEC จัดสัมมนา “กลยุทธ์การผลิตแบบลีนตามแนวทางญี่ปุ่นในยุค 4.0”, Lean Monodzukuri, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล, สมาคม Lean Monodzukuri (ประเทศญี่ปุ่น)

SIMTEC จัดสัมมนา “กลยุทธ์การผลิตแบบลีนตามแนวทางญี่ปุ่นในยุค 4.0” เพิ่มศักยภาพ ผปก.ไทย ผ่านแนวคิด Lean Monodzukuri

SIMTEC จัดสัมมนา “Lean Monodzukuri for Industrial 4.0 Technology” เพิ่มองค์ความรู้การพัฒนาและบริหารเพื่อเพิ่มผลิตภาพ พร้อมนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จด้วย Lean IoT

อบรมหลักสูตร ISO 45001 : 2018 ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อบรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชวนอบรมหลักสูตร ISO 45001 : 2018 วันที่ 19-20 ม.ค. และ 23-24 ก.พ. 66 *รับ 50 ท่านต่อรุ่น

สถาบันไฟฟ้าฯ ร่วมกับ สมอ. จัดอบรมหลักสูตร ISO 45001 : 2018 ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่น 1 19-20 ม.ค. 66 ที่กรุงเทพฯ / รุ่น 2 23-24 ก.พ. ที่ชลบุรี

ฝึกอบรม System Integrators (SI), LASI, Lean Automation, Lean Manufacturing, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล

SIMTEC เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร Lean Automation System Integrators - LASI เริ่มวันที่ 15 พ.ย.- 22 ก.พ.66 นี้

SIMTEC เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร Lean Automation System Integrators - LASI การนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อบรมระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 1 มีนาคม 2566

หลักสูตรอบรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, ออกแบบกระบวนการผลิต, ควบคุมกระบวนการผลิต, ฝึกอบรมการผลิตแบบอัตโนมัติ, สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

ฟรี! TGI เปิดอบรม 4 หลักสูตรสาขาวิชาชีพด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เม.ย.-ก.ค. 65 นี้ จำกัดเพียงรุ่นละ 20 คนเท่านั้น

สถาบันไทย-เยอรมัน TGI เปิดอบรม และประเมินสมรรถนะบุคคล 4 หลักสูตรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เดือน เม.ย.-ก.ค. 65 **ฟรี! รับเพียงรุ่นละ 20 คน

DETI-MARA ลงนาม MOU พัฒนาคน EEC รับเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

DETI-MARA ลงนาม MOU พัฒนาคน EEC รับเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ดีอีทีไอ (DETI) ร่วม สถาบัน MARA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนากำลังคนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ EEC และใกล้เคียง

TGI เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0

ฟรี ! TGI เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 ประจำปี 2564

สถาบันไทย-เยอรมัน รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม “โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0"

TGI เปิดรับสมัครเข้าร่วม “การยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดิจิทัล” เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

TGI เปิดรับสมัครเข้าร่วม “การยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดิจิทัล” เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

สถาบันไทย-เยอรมัน ชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “การยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดิจิทัล” สู่พันธมิตรทางธุรกิจในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

เทคโนโลยี VR ใกล้ใช้จริงในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

เทคโนโลยี VR ใกล้ใช้จริงในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

Virtual Reality (VR) ถูกจับตา เมื่อผู้ผลิตสื่อบันเทิง และซอฟต์แวร์ 3D นำมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

หอการค้าไทย จัดโครงการ TCC Online Training ลับคมธุรกิจ พิชิตตลาดหลังโควิด

หอการค้าไทย ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย จัดโครงการเรียนออนไลน์ TCC Online Training นำร่องด้วยบทเรียนออนไลน์ที่สำคัญต่อธุรกิจ ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ เข้าเรียนได้ฟรีตลอดปี 2563

สภาอุตสาหกรรมฯ ผลักดันหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ หวังเป็นกำลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I. Elite) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรร…

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล กลยุทธ์ PR และ Communication

เผย กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล แผน PR ตัวอย่างในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” บรรยายโดย ดร.นิวัต วงศ์พรหมปรีดา และคณะ