1 - 1 of 3 Articles

Factory Max, AI Suite, AI, Artificial Intelligence, MES system, Manufacturing, Execution System software, Smart Factory, HYDRA system

MPDV AI Suite – AI สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วย AI

MPDV หนึ่งในผู้นำด้าน Smart Factory หรือ MES ได้พัฒนา AI Suite เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายด้าน ช่วยให้บริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถเข้าสู่โลกของ AI ได้

ระบบคลังสินค้าอัฉจริยะและโลจิสติกส์ โดย ยูเรกาออโตเมชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณาการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ระบบคลังสินค้าอัฉจริยะและโลจิสติกส์ โดย "ยูเรกาออโตเมชั่น" ผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณาการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

คลังสินค้าอัฉจริยะและโลจิสติกส์ของยูเรกาออโตเมชั่น ให้บริการทุกระบบครบวงจร ตั้งแต่การรับสินค้า ตรวจสอบความถูกต้อง หยิบออเดอร์ แพคสินค้าและส่งมอบ ด้วยระบบควบคุมและสั่งการอัจฉริยะ (AI intelligence control)

AI ในอุตสาหกรรม เอไอ ปัญญาประดิษฐ์ เดต้า ว้าว

AI ในอุตสาหกรรมไทย การพัฒนาที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของคุณ

พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้งาน AI ในอุตสาหกรรม เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด