1 - 1 of 1 Articles

YUDO นำเสอน Tina AM โซลูชันขั้นสูงสุดสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

YUDO นำเสนอ Tina AM โซลูชัน Hot Runner System ขั้นสูงสุดสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

Yudo Tina AM คือ Hot Runner System สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ที่จะส่งมอบประสิทธิภาพ คุณภาพ และความสะดวกในการบำรุงรักษาที่ไม่มีใครเทียบได้