1 - 1 of 2 Articles

Kassow Robots : Cobots with 7-axes, โคบอท 7 แกน, โคบอต, Collaborative Robot, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Kassow Robots : Cobots with 7-axes แข็งแรง ทนทาน รองรับการทำงานที่หลากหลาย

Kassow Robots คือ โคบอต 7 แกน จากประเทศเดนมาร์ก ที่ถูกออกแบบให้ทำงานในพื้นที่ขนาดเล็กได้มากขึ้น และยังทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย

OnRobot Quick Changer - Tool Changer สำหรับ Collaborative Robots และ  Lightweight Robots

OnRobot Quick Changer สำหรับเปลี่ยนเครื่องมือหุ่นยนต์อย่างรวดเร็ว ง่าย และปลอดภัย

“QUICK CHANGER” ของ OnRobot สำหรับเปลี่ยนเครื่องมือหุ่นยนต์ (Tool Changer) รวดเร็ว ง่าย และปลอดภัย เข้ากันได้กับหุ่นยนต์แบรนด์ใหญ่ทั้งหลาย เหมาะสำหรับ Cobots และ Lightweight Robot…