1 - 1 of 1 Articles

NX Software ร่วม Mold Planner จาก ISID Mold Solution สร้างมิติใหม่สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

NX Software และ Mold Planner จาก ISID Mold Solution สร้างมิติใหม่สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ใช้ NX Software ในการออกแบบร่วมกับ Mold Planner แอปพลิเคชันสนับสนุนการทำงานที่มาปลดล็อคปัญหาในกระบวนการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์