1 - 1 of 2 Articles

BOI ชวนสัมมนา แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของเพื่อใช้ในการวิจัยพัฒนา

สัมมนา เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 30/1

นาโนเทคเดินหน้างานวิจัย ร่วมหารือพันธมิตรชั้นนำของญี่ปุ่น

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมหารือกับหน่วยงานวิจัยและบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น เพื่อความร่วมมืองานวิจัยขั้นสูงต่อไป