1 - 1 of 1 Articles

SURFCOM TOUCH 50 วัดความหยาบผิวได้

SURFCOM TOUCH 50 วัดความหยาบผิวได้ "ง่าย และ แม่นยำ" ให้ความละเอียดสูงถึง 0.1 นาโนเมตร จาก ACCRETECH

SURFCOM TOUCH 50 จาก ACCRETECH ประเทศญี่ปุ่น เครื่องวัดความหยาบผิวที่สามารถเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ทำงานต่าง ๆ ได้สะดวก ด้วยตัวเครื่องขนาดเล็กและหน้าจอการใช้งาน Touch Screen ขนาด 7 น…