1 - 1 of 1 Articles

เปิดรับสมัคร ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Software House ในระบบ i-Industry

เปิดรับสมัคร ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Software House ในระบบ i-Industry | ข่าวอุตสาหกรรม

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสมาชิก "ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ (Software House) ในระบบ i-Industry กระทรวงอุตสาหกรรม"