1 - 1 of 1 Articles

ข่าวดีผู้ผลิต #ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมรับโครงการลงทุนจาก #ไต้หวัน

ข่าวดี! ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมรับโครงการลงทุนจากไต้หวัน | ข่าวอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวัน ทั้งแผ่นวงจรพิมพ์ โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทยอยเข้ามาลงทุนต่อเนื่อง ยอดขอส่งเสริม 8 เดือนแรก ปี 2566 มูลค่ากว่า 30,000 ลบ.