ไทยเข้าร่วมเอเปก เพิ่มโอกาสการค้า-ลงทุน

อัปเดตล่าสุด 24 พ.ค. 2561
  • Share :
  • 2,302 Reads   

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า มีกำหนดการจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (APEC Minister Responsible for Trade's Meeting : MRT) ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยมีหัวข้อหลัก (Theme) คือ"การสร้างโอกาสอย่างทั่วถึงเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล"

ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นหารือประเด็นสำคัญ อาทิ การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี ท่ามกลางภาวะปัจจุบันที่มีการใช้มาตรการฝ่ายเดียวเพื่อกีดกันทางการค้า และติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ที่สมาชิกเอเปกต้องเปิดการค้าเสรี และการลงทุนตามความสมัครใจ และความพร้อมตามแผนงาน การดำเนินการตามปฏิญญาลิมา ว่าด้วยเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแผนงานเพื่อสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนอย่างทั่วถึง

"เอเปกให้ความสำคัญกับเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) เข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลก การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาโลจิสติกส์ ความร่วมมือด้านกฎระเบียบที่เน้นความโปร่งใส และการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ) โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เอสเอ็มอีก้าวสู่การเป็น Smart Enterprise" น.ส.ชุติมา กล่าว

สำหรับเอเปกเป็นเวทีหารือและดำเนินการความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ ในปี 2560 เอเปกมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) มูลค่า 4.78 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 59% ของจีดีพีโลก และมีประชากรรวม 2,900 ล้านคน คิดเป็น 39% ของประชากรโลก โดยการค้าของไทยกับกลุ่มเศรษฐกิจเอเปกมีมูลค่า 319,661 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 70% ของการค้ารวมของไทย