M Report

ตลับลูกปืนตุ๊กตา แบบ Fixed และ Expansion คุณเลือกใช้งานถูกต้องหรือไม่?

การใช้งานตลับลูกปืนตุ๊กตาจะต้องใช้เป็นคู่เพื่อยึดปลายเพลาทั้ง 2 ข้าง ทั้ง 2 ข้างจะไม่เหมือนกัน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบ Fixed (ตรึงแน่น) และแบบ Expansion (ขยับได้ในแนวแกนเพลาเล็กน้อย)

M Report

KKC Bearing แนะนำ THK Electric Actuator ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพ ง่ายและเร็ว

KKC Bearing Service แนะโรงงานคนไทยหันใช้ THK Electric Actuator ทดแทนการประกอบอุปกรณ์ใช้เอง ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพ ช่วยให้งานง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็วอีกด้วย