depa ร่วม TGI จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

18 พฤษภาคม - 26 สิงหาคม 2564

รับสมัคร "บุคลากรสถานประกอบการ" เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ" ปี'64 อบรม 3 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดจำนวน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE ปี 2564 จะจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคมนี้ ที่สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI ศูนย์กรุงเทพฯ กล้วยน้ำไท)

อบรม Logistics and the World of Business after Covid-19 โลจิสติกส์กับโลกธุรกิจหลังโควิด-19

12 พฤษภาคม 2564

เปิดอบรมหลักสูตร "โลจิสติกส์กับโลกธุรกิจหลังโควิด-19" ผ่าน ZOOM Online โดย สถาบันยานยนต์ วันที่ 12 พ.ค. 64 นี้

Logistics and the World of Business after Covid-19 เรียนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการปรับตัวของธุรกิจในยุคโควิด พร้อมด้วยกิจกรรม Expertise & Q/A

ฟรี! FTPI Exclusive Talk “เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ Toyota

7 พฤษภาคม 2564

ฟรี! FTPI Exclusive Talk “เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ Toyota" วันที่ 7 พ.ค.64 นี้ ผ่าน Zoom

ขอเชิญร่วมไขคำตอบสู่เส้นทางพัฒนาการผลิตที่สร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน ใน FTPI Exclusive Talk ผ่าน ZOOM Online วันที่ 7 พฤษภาคมนี้

TDIA ชวนเข้าร่วม Webinar กลยุทธ์การลดเวลาในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในรูปแบบดิจิตอล วันที่ 23 เม.ย. 64 นี้

23 เมษายน 2564

TDIA ชวนเข้าร่วม Webinar กลยุทธ์การลดเวลาในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในรูปแบบดิจิตอล วันที่ 23 เม.ย. 64 นี้

สมาคมอุตฯ แม่พิมพ์ไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ "กลยุทธ์การลดเวลาในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในรูปแบบดิจิตอล" กับ อ.วิเชียร ศรีสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญแม่พิมพ์ฉีด

ส.อ.ท. ชวนเข้าร่วมโปรแกรม “หล่อเฟือง” ปั้นสุดยอด System integrato ระหว่าง เม.ย. พ.ค. 64 นี้

22 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2564

สภาอุตฯ ชวนผู้สนใจเข้าวงการ Automation & Smart Factory ผ่านโปรแกรม “หล่อเฟือง” ปั้นสุดยอด System integrator ระหว่าง เม.ย. - พ.ค. 64 นี้

ส.อ.ท. ชวนผู้สนใจร่วมโปรแกรม "หล่อเฟือง" ปั้นผู้ประกอบการให้ก้าวสู่วงการ System integrator ต่อยอดพัฒนาโครงการยื่นขอทุน ITAP สนับสนุนสูงสุด 50%

สถาบันยานยนต์ เปิดคอร์สอบรม “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS CONCEPT)

22 เมษายน 2564

คอร์สอบรม ติวเข้ม “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS CONCEPT)" โดย สถาบันยานยนต์ วันที่ 22 เม.ย. 64 นี้

Toyota Production System มี 2 เสาหลัก คือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time) และ จิโดกะ (JIDOKA) นำสู่การลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพสินค้าอย่างยั่งยืน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดอบรม Lean Production & First Step to Industry 4.0 วันที่ 21-22 เม.ย. 64 นี้

21 - 22 เมษายน 2564

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดอบรม Lean Production & First Step to Industry 4.0 วันที่ 21-22 เม.ย. 64 นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0) เพื่อลดความสูญเปล่า ตลอดกระบวนการทำงาน รองรับควา…

ฟรี! DITP ชวนร่วมอบรมโครงการ “กิจกรรมเจาะลึกโอกาสด้านการค้าในตลาดต่างประเทศ” (Export Clinic) วันที่ 21 เม.ย. 64 นี้

21 เมษายน 2564

ฟรี! DITP ชวนร่วมอบรมโครงการ “กิจกรรมเจาะลึกโอกาสด้านการค้าในตลาดต่างประเทศ” (Export Clinic) วันที่ 21 เม.ย. 64 นี้

พาณิชย์เปิด Export Clinic "กิจกรรมเจาะลึกโอกาสด้านการค้าในตลาดต่างประเทศ” ให้ผู้สนใจเข้าร่วม วันที่ 21 เมษายนนี้ **ไม่มีค่าใช้จ่าย

คนว่างงานมีเฮ ! เปิดโอกาส Upskill ด้าน Digital manufacturing & IoT Program เพื่อพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ industry 4.0 (ฟรี)

19 เมษายน - 14 กรกฎาคม 2564

คนว่างงานมีเฮ ! เปิดโอกาส Upskill ด้าน Digital manufacturing & IoT Program เพื่อก้าวสู่ industry 4.0 (ฟรี)

ผู้ว่างงาน-นักศึกษาจบใหม่ สายงานเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ การผลิต ฝึกอบรมฟรี! หลักสูตร “Digital manufacturing & IoT Program.” วันที่ 19 เม.ย.- 14 ก.ค.64 ณ สถาบันการผลิตสุมิพล

ฟรี!! บีโอไอ เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล” วันที่ 1 เม.ย. 64

1 เมษายน 2564

ฟรี!! บีโอไอ เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล” วันที่ 1 เม.ย. 64

บีโอไอ ร่วม ศูนย์ CoRE และ สมาคม TARA จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล” วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09:30 - 12:00 น.

กิจกรรมเยี่ยมชมสายการผลิต การประยุกต์ใช้ Automation & Robot กับบริษัท ไมโคร ปรีซีซั่น โดย ICTI วันที่ 31 มี.ค.64 นี้ ด่วน!! รับจำนวนจำกัด

31 มีนาคม 2564

เยี่ยมชมสายการผลิต การประยุกต์ใช้ Automation & Robot กับบริษัท ไมโคร ปรีซีซั่น โดย ICTI วันที่ 31 มี.ค.64 นี้ ด่วน!! รับจำนวนจำกัด

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมฯ จัดกิจกรรม "Open House Microprecision : Passion for Technology" จำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ” 25-26 มี.ค. 64 นี้

25 - 26 มีนาคม 2564

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ” 25-26 มี.ค. 64 นี้

หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA Requirement and Implementation Training Course)" ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท/คน

ชมฟรี! นิทรรศการเปิดบ้านฟีโบ้ FIBO VIRTUAL OPEN HOUSE 2021 ชมสถาบันหุ่นยนต์ระดับประเทศ 25 - 27 มี.ค.64 นี้

25 - 27 มีนาคม 2564

เปิดบ้านฟีโบ้ FIBO VIRTUAL OPEN HOUSE 2021 ชมฟรี ผ่านมือถือ วันที่ 25 - 27 มี.ค.64 นี้

เริ่มแล้ว! FIBO VIRTUAL OPEN HOUSE 2021 ชมนวัตกรรมหุ่นยนต์ การบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง 25 - 27 มีนาคม 2564 ชมฟรี! ผ่านมือถือ

ฟรี! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

24 - 26 มีนาคม 2564

ฟรี! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม ERP+MRP เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” 24-26 มี.ค.64

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมภาคการผลิตสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม ERP+MRP เพื่อวางแผนและควบคุมการผลิต

ฟรี!! SIMTec เปิดคอร์สอบรม

24 มีนาคม - 24 มิถุนายน 2564

SIMTec เปิดคอร์สอบรม "การใช้เครื่องมือวัดละเอียดและการดูแลรักษา" 2 วันเต็ม มี.ค.-มิ.ย.64 นี้ ณ อมตะซิตี้ ระยอง

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้เครื่องมือวัดละเอียดและการดูแลรักษา” เนื้อหาจัดเต็ม 2 วัน ณ SIMTec อมตะซิตี้ จ.ระยอง

TGI ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือสาขา การใช้งาน Internet of things (IoT) LV2 ในงานอุตสาหกรรม รับเพียงสมัคร 2 รุ่น อบรม มีนาคม-มิถุนายน ปี 2564

22 มีนาคม - 11 มิถุนายน 2564

TGI จัดหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ การใช้งาน IoT LV2 รับสมัคร 2 รุ่น อบรมเดือนมีนาคม และมิถุนายน 2564

สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร "การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการใช้งาน Internet of things (IoT) LV2 ในงานอุตสาหกรรม” สมัครด่วน รุ่นละ 20 ท่านเท่านั้น

CBM DAY 2021 จัดวันที่ 18-19 มี.ค. 64 ณ รร. บางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ม.ค. 64 ราคาโปรโมชั่น 800 บาท

18 - 19 มีนาคม 2564

TGI ขอเชิญเข้าร่วม "CBM DAY 2021" งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน วันที่ 18-19 มี.ค. 64 ห้ามพลาด!

CBM DAY 2021 จัดวันที่ 18-19 มี.ค. 64 ณ รร. บางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ม.ค. 64 ราคาโปรโมชั่น 800 บาท

ฟรี! บีโอไอ จัดสัมมนาออนไลน์จีน-ฮ่องกง ดึงอุตฯ กลุ่มนวัตกรรมลงทุน วันที่ 18 มี.ค. 64 นี้

18 มีนาคม 2564

ฟรี! บีโอไอ จัดสัมมนาออนไลน์ จีน-ฮ่องกง ดึงอุตฯ กลุ่มนวัตกรรมลงทุน วันที่ 18 มี.ค. 64 นี้

บีโอไอเร่งสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนจีน-ฮ่องกง จัด Zoom Webinar กระตุ้นลงทุนอุตสาหกรรมกลุ่มนวัตกรรม

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0

17 - 18 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัครเข้าอบรม “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 17-18 มี.ค.64 นี้

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อได้รับความรู้ และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรให้ทันกับยุค 4.0​