M Report
งานแสดงสินค้า

วสท. เตรียมจัด “งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563” ชูแนวคิด Engineering Disruption วันที่ 11– 13 พ.ย.63 นี้ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

อัปเดตล่าสุด 11 พ.ย. 2563
  • Share :
  • 1,249 Reads   

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 (National Engineering 2020: Engineering for Society)  โดยเป็นงานแสดงเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมและงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้ธีม “Engineering Disruption” เพื่อยกระดับความก้าวหน้างานวิศกรรมไทยสู่ความเป็นผู้นำอาเซียน โดยมีกำหนดจัดงานวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

พลังนวัตกรรมและวิศวกรรมเปลี่ยนแปลงโลก ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และคุณจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ ประธานจัดงานฯ แถลงเตรียมจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563 (National Engineering 2020: Engineering for Society)” ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยเป็นงานแสดงเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมและงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้ธีม “Engineering Disruption” เพื่อวิศวกรและประชาชนทั่วไป ได้อัพเดทและรองรับการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจอุตสาหกรรมและชีวิตในวิถีใหม่ ยกระดับความก้าวหน้างานวิศกรรมไทยสู่ความเป็นผู้นำอาเซียน

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 77 ปี วสท.ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพ ซึ่งเป็นเสาหลักทางด้านวิศวกรรมของประเทศ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการอำนวยการ มีภารกิจในการบริการสมาชิกจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมของประเทศ ให้คำปรึกษา และบริการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และช่วยเหลือประชาชนทั้งในยามปกติสุขและวิกฤติฉุกเฉิน หนึ่งในภารกิจสำคัญคือการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเป็นสื่อกลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี กระตุ้นการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและเปิดเวทีกิจกรรมให้กับคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาทักษะความสามารถ เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้และส่งเสริมด้านวิชาชีพ วิชาการ สู่วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ใช้งาน และประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทวิศวกรรมที่สร้างคุณูปการต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนที่ทันสมัยและปลอดภัย  นำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ก้าวล้ำ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของประชาชน รวมถึงการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยสาธารณะ 

นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 กล่าวว่า จุดเด่นภายในงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563” จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลรอบด้าน ความรู้ด้านวิศวกรรมในด้านต่างๆ ที่จะรับมือดิสรัปชั่นและวิกฤติโควิด-19 อาทิ เครือข่ายสื่อสาร 5G, ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence), BIM (Building Information Modeling)econ, เมืองอัจฉริยะและสมาร์ทไลฟ์, พลังงานทางเลือก (Renewable Energy) และดิจิทัล ดิสรัปชั่น ฯลฯ

การสัมมนามาตรฐาน กฎหมาย เทคโนโลยีใหม่ด้านวิศวกรรมทุกสาขาเพื่อรองรับ 5G โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเป็นหลัก, การเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยสาธารณะ ทั้งด้านอัคคีภัย ภัยพิบัติ อุบัติภัยต่างๆ และโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางมาตการแก้ไขและป้องกัน, จัดแสดงสินค้าทางวิศวกรรมและความปลอดภัยที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒนาและรองรับธุรกิจยุคดิจิทัล ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในวิถีนิวนอร์มัล ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาตรฐานสากล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่จะช่วยพัฒนาการบริหารจัดการและการผลิตสำหรับผู้ประกอบการในทุกระดับ การจัดเสวนาและสัมมนามาตรฐานวิชาการ...ฟรี กว่า 30 หัวข้อ โดยรวบรวมที่สุดของประเด็นที่น่าสนใจ

อีกหนึ่งไฮไลท์ การประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ “นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ” แก่ผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ, การประกวดผลงานหนังสั้น “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ที่จะส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ได้ให้ความสำคัญกับหลักจรรยาบรรณวิศวกรรมและภาพลักษณ์ของวิศวกรไทยในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “คลินิกช่าง” บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบ้าน อาคาร และปัญหาทางวิศวกรรมต่างๆ ฟรี...โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา อาทิ การแก้ปัญหากรณีบ้านทรุด บ้านร้าว ระบบประปา สุขาภิบาลในบ้าน ระบบความปลอดภัยภายในบ้าน รวมทั้งสนุกกับการชมบูธสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ก้าวล้ำทางเทคโนโลยีต่างๆ จากบริษัทที่มีชื่อเสียงในงานอีกด้วย

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรีได้ที่ http://www.nationalengineering2020.com/index.php?modules=seminars รายละเอียดเพิ่มเติม www.nationalengineering2020.com  เพจเฟซบุ๊ก: www.facebook.com/NationalEngineeringByEIT สอบถามได้ที่ โทร. 0-2184-4600-9

ที่มา : M Report