M Report
งานแสดงสินค้า

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 26” วันที่ 21 ม.ค. 64 จ.ระยอง

อัปเดตล่าสุด 12 ธ.ค. 2563
  • Share :

TDIA ROAD SHOW ครั้งที่ 26 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) ขอเชิญผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรม ร่วมงานกิจกรรม “TDIA ROAD SHOW ครั้งที่ 26” ภายในงาน ท่านจะได้พบกับบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสมาคมฯ และ งานสัมมนาด้านอุตสาหกรรม ภายใต้ 3 หัวข้อ “เทคนิคการลดต้นทุนของงานจัดซื้อจัดจ้าง” บรรยายโดย ดร.ทอง พุทธลอด "หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์สำหรับงานฉีดพลาสติก" โดย อ.วิเชียร ศรีสวัสดิ์ และ "การทำ Preventive maintenance สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ" โดย รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์ พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า พิเศษ STAMP เยี่ยมชมครบทุกบูธ ลุ้นรับของรางวัลฟรี!!

สำหรับการบรรยาย เรื่อง  “หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์สำหรับงานฉีดพลาสติก” โดย อ.วิเชียร ศรีสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก มีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อบรรยาย

1. งานฉีดพลาสติกเบื้องต้น

2. หลักการออกแบบชิ้นงานฉีดพลาสติก

3. พื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงในออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

4. หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

5. ถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการสัมมนา

วิศวกรการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์

สำหรับการบรรยาย เรื่อง  “การทำ Preventive maintenance สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ” โดย รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อบรรยาย

1. ประเภทของการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

2. องค์ประกอบของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น หน้าที่การทำงานของส่วนต่าง ๆ 

3. วัสดุทำพิมพ์ การชุบแข็ง และการเคลือบผิวแม่พิมพ์

4. ประเภทการสึกหรอในแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

5. กลไกการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดและแนวทางการป้องกัน

6. การซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ตัดและวิธีการตรวจสอบ

7. รูปแบบความเสียหายของแม่พิมพ์ขึ้นรูปและแนวทางในการป้องกัน

8. กลไกการยึดติดที่เกิดกับแม่พิมพ์ขึ้นรูป

9. การซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลึกและวิธีการตรวจสอบ

10. ความเที่ยงตรงของเครื่องปั๊มโลหะที่ส่งผลต่อความเสียหายของแม่พิมพ์

11. แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของแม่พิมพ์

12. การลงบันทึกประวัติแม่พิมพ์

13. ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล

สำหรับการบรรยาย เรื่อง  “เทคนิคการลดต้นทุนของงานจัดซื้อจัดจ้าง” โดย ดร.ทอง พุทธลอด กรรมการผู้จัดการ บริษัท NTP Consultant Group มีรายละเอียดดังนี้

หลักการและเหตุผล

งานจัดซื้อจัดจ้างถ้าบริหารจัดการดีจะทำให้องค์กรลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นอย่างดี ดังนั้นองค์กรจึงต้องตระหนักและสร้างทักษะให้กับทีมงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจ ถึงความสำคัญของงานจัดซื้อจัดจ้าง

2. รู้เทคนิคต่าง ๆ ในการต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้าง

3. นำเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หัวข้อบรรยาย

1. ความสำคัญของงานจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์และขอบเขต

2. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (การคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมิน และการพัฒนาผู้ขายผู้รับเหมา)

3. เทคนิคการเจรจาต่อรอง

4. เทคนิคการลดต้นทุนทุกขบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง

5. Workshop

6. สรุป/ถามตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการสัมมนา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์หรือที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการสัมมนา

1. ฟรี!! สำหรับบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์หรือที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์

2. ผู้สนใจทั่วไป ราคา 1,070 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่: 
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA)​

Email : training@tdia.or.th , tdia.su@hotmail.com
Tel : 0-2712-4518-20 , 087-559-1878
Website : www.tdia.or.th

ที่มา : M Report